ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • EUROPEISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Europeistyka to studia dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi relacjami europejskimi i światowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w biznesie. Program studiów kładzie nacisk na analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, prawnym i kulturowym, zachodzących na świecie. Ponadto, zajęcia dotyczą zagadnień związanych z procesami integracji europejskiej i zasadami funkcjonowania Zjednoczonej Europy.
   
  Dlaczego warto?
  • Program nauczania i dobór wykładowców zostały ułożone tak, aby studenci mieli możność zapoznania się z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym i nabyli umiejętności praktyczne
  • Nabytą wiedzę można wykorzystać w pracy w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz zagranicznych firmach
  • Studenci biorą udział w licznych spotkaniach ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu
  • Wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować po angielsku

  Co po studiach?

  Absolwent Europeistyki może podjąć pracę w charakterze specjalisty na różnych poziomach administracji publicznej: od szczebla samorządowego przez państwowy po unijny, jak również w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu oraz w przedsiębiorstwach krajowych, europejskich i światowych, a także instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia: