Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Malarstwa i Rysunku

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

e-mail: mir@asp.lodz.pl

www.asp.lodz.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Malarstwa i Rysunku

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

e-mail: mir@asp.lodz.pl

www.asp.lodz.pl

 

  • MALARSTWO I RYSUNEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia podyplomowe Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku oparte są o ćwiczenia praktyczne. Mają one poszerzyć i rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów. Dają przygotowanie artystyczne i zawodowe w zakresie malarstwa i rysunku poprzez praktykę. Słuchacz poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: