ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

 • DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA W WARUNKACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studium jest przekazanie słuchaczom głównie nowoczesnej wiedzy z zakresu  produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie studiów słuchacze realizują  między innymi zajęcia w liczbie 150 h dydaktycznych o treściach związanych z działalnością rolniczą, nabywając w ten sposób kwalifikacje rolnicze. Gwarantujemy znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków. Zapewniamy wszechstronne przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii produkcji w rolnictwie.

  Dowiedz się więcej

 • INTEGRACJA EUROPEJSKA - DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I OBSZARY WIEJSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studium jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu  aplikowania o wsparcie unijne w ramach funduszy rolnych i strukturalnych UE. W trakcie zajęć słuchacz ma między innymi możliwość poznania zasad przygotowania i rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020.

  Dowiedz się więcej

 • UBEZPIECZENIA I LIKWIDACJA SZKÓD W ROLNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych pt. Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie, jest przekazanie słuchaczom wiedzy o ubezpieczeniach i likwidacji szkód jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, w szczególności funkcjonujących w sektorze rolnym. Studenci w trakcie studiów poznają zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, instytucje i produkty ubezpieczeniowe, zarówno w ujęciu ekonomicznym oraz prawnym. Natomiast w trakcie zajęć terenowych poznają praktyczne zagadnienia identyfikowania i występowania szkód w rolnictwie, ich rozpoznawania oraz sporządzania wymaganej dokumentacji – między innymi protokołu z oględzin i szacowania szkody.

  Absolwenci studium podyplomowego uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
  - rozróżniania ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w szczególności w rolnictwie, 
  - interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów podmiotu ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, 
  - pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
  - procedur i sposobów likwidacji szkód z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń oraz podmiotu poszkodowanego,
  - likwidacji szkód powodowanych przez różne zdarzenia, w szczególności niekorzystne warunki pogodowe, dziką zwierzynę oraz skutki działań antropogenicznych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Kamil Ocena

Bardzo ciekawe zajęcia wraz z przyjaźnie nastawionymi wykładowcami

ja Ocena

super

Asia Ocena

Ciekawe studia, dające możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej, a nie tylko ogolnej, to na wielki plus tego wydziału

kike Ocena

Mega wypas

Twk Ocena

Brak słów