ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

 • ENERGETYKA ODNAWIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Odnawialne źródła energii (OZE) w energetyce odgrywają coraz większą rolę, wynikającą z dokumentów unijnych oraz polskich. Znaczenie OZE wzrasta nie tylko ze względu na obowiązek - przyjęty przez Polskę 15% udział energii wytworzonej w 2020 roku w OZE w całkowitym wolumenie wytworzonej energii, ale również ze względów ekologicznych. Celowym jest prowadzenie studiów podyplomowych Energetyka odnawialna, których absolwenci będą wpływać na rozwój nie tylko inwestycji dotyczących instalacji OZE, ale również na rozwój w regionie produkcji urządzeń OZE. 

  Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna uwarunkowania prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie polskie akty prawne. Absolwent zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

  W zakresie generacji energii elektrycznej w OZE zna zagadnienia konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania energii, z uwzględnieniem technologii wodorowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ENOLOGIA (WINIARSTWO) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe z zakresu „Enologii” będą źródłem niezbędnej wiedzy dla wszystkich osób pragnących zgłębić tajniki uprawy winorośli i produkcji wina. Słuchacze będą mogli zapoznać się z nowoczesną aparaturą do badań surowca i produktu oraz sposobami wytwarzania wina na linii technologicznej w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych.

  Doświadczalna winnica założona na tym ośrodku pozwoli zaprezentować słuchaczom metody i sposoby pielęgnacji winnic. Studia skierowane są zarówno do ludzi młodych (rozpoczynających dopiero swoją pracę) jak i dojrzałych (chcących rozszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje zawodowe).

  Absolwent studiów podyplomowych „Enologia” ma przekrojową wiedzę i umiejętności w zakresie: uprawy i pielęgnacji winorośli, procesów technologicznych i urządzeń wykorzystywanych podczas winifikacji, najnowszych technik analizy fizykochemicznej i sensorycznej wina oraz moszczu, specyfiki wytwarzania i pielęgnacji szerokiego asortymentu win czerwonych, białych, różowych, musujących i specjalnych, prawa i ekonomii w aspekcie produkcji win i uprawy winorośli.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENADŻER USŁUG HOTELARSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze studiów na kierunku Menadżer Usług Hotelarskich zdobędą usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pozwoli im ona na podjęcie decyzji o planowanych inwestycjach, opartych na dobrze przygotowanym biznesplanie, stworzenie skutecznej strategii rozwoju, a przez to wyróżnienie się i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent studiów podyplomowych Menadżer Usług Hotelarskich nabędzie wszechstronnego przygotowania pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze nowoczesnego zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej, a także kreowania oraz rozwoju usług turystycznych i hotelarskich. Słuchacz otrzyma wiedzę na temat gospodarki turystycznej i nabędzie umiejętności menadżerskich w sytuacjach kryzysowych i ciągłych zmianach rynkowych. Zrozumie rosnące wymagania odbiorców usług turystycznych i konkurencje na rynku, które stają się nowymi wyzwaniami dla kadr w turystyce. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych „Menadżer w branży rolno-spożywczej” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje ułatwiające pełnienie funkcji kierownika w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej. Wiadomości z zakresu prawa żywnościowego, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zapoznanie się ze współczesnymi procesami i trendami technologicznymi, a także sytuacją rynkową w Polsce i UE w branży mięsnej, mlecznej, zbożowej, owocowo-warzywnej i przemyśle fermentacyjnym będą pomocne dla zrozumienia realiów funkcjonowania jednostek gospodarczych przetwórstwa rolno-spożywczego.

  W ramach treningu kompetencji menadżerskich uczestnik studiów będzie mógł nabyć i rozwinąć umiejętności dotyczące komunikacji, motywacji, negocjacji, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem i innych. Absolwent zostanie również wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie coachingowym (motywowanie, wspieranie rozwoju i odkrywanie potencjału pracowników).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą rozszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz udoskonalą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

   Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej oraz podniesienie kompetencji tych, którzy zamierzają ubiegać się o wyższe stanowiska. Studia przeznaczone są również dla pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania współczesnej administracji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów lub podniesienie kwalifikacji z zakresu żywienia indywidualnego i zbiorowego. Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku. Epidemia chorób cywilizacyjnych, z których większość jest powiązana ze sposobem odżywiania, stwarza zapotrzebowanie na indywidualne poradnictwo dietetyczne. Powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia wymaga wsparcia ze strony specjalistów (fitness, wellness).

  Rozwój gastronomi stacjonarnej i cateringowej daje miejsca pracy osobom przygotowanym do planowania racjonalnych posiłków i organizacji żywienia zbiorowego. Wybierając studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietoterapia” słuchacz zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie: budowy układu pokarmowego, wiedzy o chorobach dietozależnych, wymagań żywieniowych dla różnych grup ludności, prawa żywnościowego, dietetyki w chorobach wewnętrznych oraz metabolicznych, analizy żywności, higieny i toksykologii żywności, systemów zarządzania jakością, podstawy projektowania w gastronomii oraz żywienia zbiorowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)