ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

 • ENERGETYKA ODNAWIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Odnawialne źródła energii (OZE) w energetyce odgrywają coraz większą rolę, wynikającą z dokumentów unijnych oraz polskich. Znaczenie OZE wzrasta nie tylko ze względu na obowiązek - przyjęty przez Polskę 15% udział energii wytworzonej w 2020 roku w OZE w całkowitym wolumenie wytworzonej energii, ale również ze względów ekologicznych. Celowym jest prowadzenie studiów podyplomowych Energetyka odnawialna, których absolwenci będą wpływać na rozwój nie tylko inwestycji dotyczących instalacji OZE, ale również na rozwój w regionie produkcji urządzeń OZE. 

  Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna uwarunkowania prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie polskie akty prawne. Absolwent zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

  W zakresie generacji energii elektrycznej w OZE zna zagadnienia konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania energii, z uwzględnieniem technologii wodorowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ENOLOGIA (WINIARSTWO) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu „Enologii” będą źródłem niezbędnej wiedzy dla wszystkich osób pragnących zgłębić tajniki uprawy winorośli i produkcji wina. Słuchacze będą mogli zapoznać się z nowoczesną aparaturą do badań surowca i produktu oraz sposobami wytwarzania wina na linii technologicznej w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych.

  Doświadczalna winnica założona na tym ośrodku pozwoli zaprezentować słuchaczom metody i sposoby pielęgnacji winnic. Studia skierowane są zarówno do ludzi młodych (rozpoczynających dopiero swoją pracę) jak i dojrzałych (chcących rozszerzyć bądź uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje zawodowe).

  Absolwent studiów podyplomowych „Enologia” ma przekrojową wiedzę i umiejętności w zakresie: uprawy i pielęgnacji winorośli, procesów technologicznych i urządzeń wykorzystywanych podczas winifikacji, najnowszych technik analizy fizykochemicznej i sensorycznej wina oraz moszczu, specyfiki wytwarzania i pielęgnacji szerokiego asortymentu win czerwonych, białych, różowych, musujących i specjalnych, prawa i ekonomii w aspekcie produkcji win i uprawy winorośli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów lub podniesienie kwalifikacji z zakresu żywienia indywidualnego i zbiorowego. Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku. Epidemia chorób cywilizacyjnych, z których większość jest powiązana ze sposobem odżywiania, stwarza zapotrzebowanie na indywidualne poradnictwo dietetyczne. Powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia wymaga wsparcia ze strony specjalistów (fitness, wellness).

  Rozwój gastronomi stacjonarnej i cateringowej daje miejsca pracy osobom przygotowanym do planowania racjonalnych posiłków i organizacji żywienia zbiorowego. Wybierając studia podyplomowe „Żywienie człowieka i dietoterapia” słuchacz zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie: budowy układu pokarmowego, wiedzy o chorobach dietozależnych, wymagań żywieniowych dla różnych grup ludności, prawa żywnościowego, dietetyki w chorobach wewnętrznych oraz metabolicznych, analizy żywności, higieny i toksykologii żywności, systemów zarządzania jakością, podstawy projektowania w gastronomii oraz żywienia zbiorowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (0)