ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest uwrażliwienie na problemy społecznej i nabycie umiejętności zapobiegania skutkom niedostosowania społecznego. Studenci uczą się komunikacji społecznej, poznają warsztat diagnostyczny, doskonalą własny warsztat metodyczny. Pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej to wykształcenie specjalisty otwartego na przemiany zachodzące w różnych sferach życia.

  Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: