• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek energetyka jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczne i Energetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także Modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery na studiach II stopnia.

  Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce
  • Energy systems and machinery

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Energetyka niekonwencjonalna
  • Modelowanie komputerowe w energetyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Na nowym kierunku GEOINFORMATYKA kształceni będą specjaliści dysponujący praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji o geosferach (tj. atmosferze, litosferze i hydrosferze) oraz technik przetwarzania cyfrowych geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii) jak również przygotowani do ich komputerowej wizualizacji, analizy i interpretacji.

  W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne.

  Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych), do których zaliczyć można m.in. cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, zaawansowane programowanie, zagadnienia bazodanowe w tym Big Data, systemy CAD i GIS, technologie internetowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I REKRUTACJA

  Susze, powodzie i zmiany klimatyczne – największe wyzwania współczesnych miast! Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, dzięki którym zrozumiesz istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces przebudowy naszych miast w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych smart cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem!
  IiGW to nowy kierunek na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK łączący wiedzę techniczną i wiedzę o środowisku.
  Absolwenci IiGW mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska

  Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach kierunkowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

  Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie pełnych uprawnień instalacyjnych i w ograniczonym zakresie budowlanych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle
  • Inżynieria dróg wodnych
  • Environmental and land engineering

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hydroinżynieria
  • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
  • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo
  • Wentylacja i klimatyzacja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych,  ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

  Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wyszkolić sobie przyszłe kadry.

  Możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych  jest dodatkowym atutem absolwentów OZEiIK na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

milena Ocena

Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe

hej Ocena

Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy