• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa, zarządzania i socjologii, a także innych dyscyplin, przydatnych w osobistym rozwoju. Studenci poznają zasady funkcjonowania struktur administracji publicznej, sektora prywatnego i administracyjno- prawnej obsługi działalności gospodarczej. Administracja w WSIiZ to także nowoczesne technologie informatyczne i biegła znajomość języków obcych.

  Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania dzielą się na następujące specjalności: Administracja cyfrowa, Skarbowość i podatki, Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo w administracji publicznej, Administracja rządowa i samorządowa z elementami zamówień publicznych, Zarządzanie w administracji publicznej. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co się z tym wiąże nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na kierunku Administracja nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zasady wykładni prawa, logika, postępowanie administracyjne, kierowanie zespołami ludzkimi, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo karne i prawo wykroczeń, zamówienia publiczne, finanse publiczne i prawo finansowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w WSIiZ w Rzeszowie mogą wykorzystać w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich, spółkach komunalnych, przedsiębiorstwach państwowych, fundacjach.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

patrycja Ocena

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to nowoczesna uczelnia, która przekazuje wiedzę praktyczną, taką, którą każdy absolwent wykorzysta w życiu zawodowym. Tutaj nie ma miejsca na tematy niepotrzebne. Uczymy się i jednocześnie przygotowujemy do sprawnego funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: