ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU Stopień: I REKRUTACJA

    Finanse i rachunkowość w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pozwala na zrozumienie mechanizmów finansowych związanych z działalnością firmy. Studenci uczą się jak wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji, a także poznają zagadnienia wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W programie studiów znajdują się następujące przedmioty: analiza finansowa, rachunkowość zarządcza i controlling, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie kapitałem własnym, bankowość, audyt i kontrola wewnętrzna. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom na znalezienie pracy w komórkach finansowo – księgowych różnego typu firm i instytucji.

    wymagania rekrutacyjne

     

    dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: