• FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, teorii literatury oraz historii, kultury i literatury wybranych krajów. Studenci uczą się właściwie interpretować, przygotowywać i tłumaczyć teksty zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy. Filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to nakierowanie na sektor biznesowy i jego międzynarodowy charakter.

  Studia na kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności: Tłumaczeniowa z językiem chińskim, Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Tłumaczeniowa, Nauczycielska- nowoczesne metody i multimedia w nauczaniu języka angielskiego. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co się z tym wiąże nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: historia kultury i literatury angielskiej, analiza i interpretacji tekstu literackiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, nauka o komunikowaniu, język perswazji i reklamy, przekład ustny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii angielskiej mogą wykorzystać w biurze tłumaczeń, biznesie, korporacji międzynarodowej, administracji publicznej, szkole języków obcych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Filologia angielska z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to pozyskiwanie wiedzy z obszaru przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu Filologii angielskiej oraz języka chińskiego. Zagadnienia związane z tłumaczeniem tekstów użytkowych formalnych, przekładem ustnym, czy tłumaczeniem tekstów ogólnoużytkowych stanowią podstawę przygotowania do pracy w charakterze tłumacza języka chińskiego i angielskiego. Zajęcia z języka chińskiego realizowane są przez lektorów chińskich z Anshan Normal University.

  Jakie przedmioty znajdą studenci w programie nauczania? Na przykład: analizę i interpretację tekstu literackiego, gramatykę opisową języka angielskiego, historię kultury i literatury angielskiej, historię angielskiego obszaru językowego, tłumaczenie tekstów specjalistycznych. Co po studiach? Absolwenci będą przygotowani do pracy w roli tłumacza języka chińskiego i języka angielskiego w firmach realizujących wystawy, targi, konferencje i szkolenia międzynarodowe oraz w wydawnictwach publikujących literaturę anglojęzyczną lub chińską.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

ola Ocena

Uważam, że czymś fantastycznym jest możliwość prowadzenia kariery zawodowej na podstawie znajomości języków obcych. Owszem, od dawna wiedziałam, że języki obce potrafią otworzyć wiele drzwi, ale dopiero na studiach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przekonałam się, jak wielką mają moc.


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: