ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

 • INTERNATIONAL MANAGEMENT Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek International Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Istotą kształcenia jest poznanie narzędzi, dających podstawę do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą. Studenci zapoznają się z zasadami komunikacji międzynarodowej, podstawami logistyki, czy specjalistycznym, biznesowym językiem angielskim.  

  Studia na kierunku International Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie dzielą się na specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: prognozowanie i symulacje procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze, analityka biznesowa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością firmy, ekonomia menedżerska, zarządzanie jakością, zarządzanie łańcuchem dostaw. Absolwenci kierunku sprawdzą się w rolach menedżerów, doradców ubezpieczeniowych, specjalistów do spraw marketingu, specjalistów do spraw reklamy i promocji, specjalistów do spraw kontaktów w obrocie gospodarczym.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: