ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, łączącej w sobie elementy teorii i praktyki psychologii i zarządzania. Studenci poznają współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, tajniki psychologii emocji i motywacji, najnowsze trendy w zarządzaniu międzynarodowym. Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to także nauka efektywnej komunikacji i pracy w zespole, zarządzania produktem i rekrutacji najlepszych pracowników.

  Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia zachowań konsumenckich. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie, nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie międzynarodowe, psychologia poznawcza, kierowanie zespołami ludzkimi, psychologia pracy i organizacji, negocjacje w biznesie, zarządzanie konfliktem, strategie marketingowe, psychologiczne aspekty reklamy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w zarządzaniu mogą wykorzystać jako konsultanci kadry menedżerskiej, specjaliści do spraw kadr, dyrektorzy działu HR, specjaliści do spraw szkoleń i rozwoju, doradcy.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia zachowań konsumenckich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Psychologia zachowań konsumenckich

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

anna Ocena

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to mój przepis na sukces. Tutaj uczę się rzeczy ważnych, zdobywam nowoczesną wiedzę, która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że poradzę sobie na wymagającym rynku pracy.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: