• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nauka stanowi przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Detektywistyka i wywiad gospodarczy, Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo państwa i służby mundurowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy z analityką.

  Specjalność Detektywistyka i wywiad gospodarczy zakłada pozyskanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, zasad wykonywania zawodu detektywa i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług detektywistycznych. Studenci poznają zasady przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, ujawniania przestępstw przeciwko mieniu, czy też sprawdzania wiarygodności kontrahentów.

  Specjalność Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne to przygotowanie do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjnych. Studenci uczą się kierowania zespołami, stosować prawo, a także zbierać i przetwarzać informacje.

  Specjalność Bezpieczeństwo państwa i służby mundurowe zakłada przygotowanie do wykonywania zadań, typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny. Studenci poznają zasady funkcjonowania policji, służby celnej, służby penitencjarnej.

  Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy z analityką to przygotowanie do wykonywania zadań administracji publicznej i niepublicznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, organizacji i dokumentowania działań prewencyjnych i profilaktyki wypadków, analizy środowiska pracy.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne? Na przykład: nauka o państwie i prawie, teoria bezpieczeństwa, psychologia emocji i stresu, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, podstawy kryminologii i kryminalistyki, wywiad gospodarczy. Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajdą zatrudnienie w służbach specjalnych, służbach policyjnych, wewnętrznych służbach ochronnych, wymiarze sprawiedliwości, agencjach detektywistycznych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek23 Ocena

Studiuję detektywistykę na WSBiNoZ i jestem bardzo zadowolony. Jest sporo zajęć praktycznych, a na tych zależało mi najbardziej. Planuję w przyszłości otworzyć własną agencję detektywistyczną, a ten kierunek świetnie mnie do tego przygotowuje.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: