• MANAGEMENT Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zakłada, przede wszystkim, zbudowanie solidnych podstaw składających się z kompetencji wymaganych przez globalny i lokalny rynek pracy. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i system zarządzania nim.

    Studia na kierunku Management w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu dzielą się na następujące specjalności: Business management, Project management, Finance and accounting, Marketing and communication in business, czyli Zarządzanie biznesowe, Zarządzanie projektem, Finanse i rachunkowość, Marketing i komunikacja w biznesie (na studiach pierwszego stopnia). Zajęcia prowadzone na drugim stopniu podzielone są na trzy bloki: podstawowy, ogólny akademicki, oraz specjalistyczny i można w nich znaleźć pięć specjalności: Human resource management in international environment, Marketing and international trade management, Financial management, Tourism management, Security management, czyli Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, Marketing i zarządzanie handlem międzynarodowym, Zarządzanie finansami, Zarządzanie turystyką, Zarządzanie bezpieczeństwem. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: mikroekonomia, makroekonomia, warsztaty handlowe, prezentacje biznesowe, finansowanie projektów, zarządzanie strategiczne, prawo w biznesie, ekonomia menedżerska, psychologia w zarządzaniu, analiza i badania rynku, marketing międzynarodowy. A co po studiach? Absolwent kierunku Management w WSH we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy, lider zespołu, analityk biznesowy, menedżer do spraw sprzedaży, audytor, analityk finansowy, menedżer HR, menedżer do spraw bezpieczeństwa.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

odi Ocena

WSH to nowoczesna uczelnia, która odkrywa przed nami tajemnice biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania i świetnie przygotowuje do działalności w tym świecie


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: