ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest naWydziale Artystycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury, poznają zasady prawne i ekonomiczne związane z organizacją i zarządzaniem instytucjami kultury, zaznajamiają się ze sposobami oddziaływania mediów. Kulturoznawstwo w AHE to także umiejętności interpretowania kultury współczesnej, organizowania wydarzeń kulturalnych, kierowania projektami i działaniami promocji w sferze kultury.

  Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzidzielą się na następujące specjalności: Akademia filmowa, Kreatywny producent i menedżer kultury, Muzykoznawstwo, Produkcja i realizacja muzyki. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: współczesny rynek sztuki, kultura jako produkt, podstawy aranżacji muzyki, muzyka w reklamie, reklama i promocja, technologia produkcji filmowej, rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne, historia filmu. A co po studiach? Absolwent Kulturoznawstwa w AHE znajdzie zatrudnienie w firmach fonograficznych, firmach impresaryjnych, instytucjach kultury, agencjach artystycznych, mediach, agencjach reklamowych, klubach muzycznych, firmach nagłośnieniowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

łukasz Ocena

Studiuję Kulturoznawstwo w AHE i uważam, że to jeden z najbardziej kreatywnych kierunków. Tutaj każdy może rozwijać swoje pasje, niezależnie od tego, czy interesuje się filmem, mediami czy muzyką. Dzięki zajęciom wchodzi się w inny świat. Otacza cię dźwięk, obraz, kolor. Coś fantastycznego


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: