Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • FILOLOGIA FRANCUSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka języka francuskiego. Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej to także rozwijanie umiejętności związanych z przedsiębiorczością oraz komunikacją w biznesie.

  Studia na kierunku Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Przygotowanie nauczycielskie, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Tłumaczenia.

  Specjalność Przygotowanie nauczycielskie zakłada pozyskanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych jak również w szkołach językowych.

  Specjalność Komunikacja językowa w biznesie i administracji to kompetencje w zakresie praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego w obszarze szeroko rozumianego biznesu oraz pracy administracyjnej.

  Specjalność Tłumaczenia zakłada rozwinięcie umiejętności przekładowych w zakresie pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych w ramach języka francuskiego oraz polskiego.

  A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: komunikacja biznesowa, strategie i techniki tłumaczenia, historia literatury francuskiej, gramatyka opisowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo, metodyka nauczania języka obcego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii francuskiej we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, mediach, branży turystycznej, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, szkołach języków obcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia dwujęzyczne
  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Animacja społeczno-kulturalna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Studia dwujęzyczne
  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Animacja społeczno-kulturalna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Opinie (1)

adrianna Ocena odpowiedz

Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej to kierunek, po prostu, szyty na miarę dla tych, którzy pasjonują się Francją, jej kulturą, sztuką, literaturą. To także najlepszy sposób, aby przygotować się do działalności w obszarze międzynarodowym. Polecam