Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kierunek Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka języka hiszpańskiego, a także pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury obszaru językowego oraz znajomości języka biznesowego.

  Studia na kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Przygotowanie nauczycielskie, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Tłumaczenia, Studia dwujęzyczne.

  Specjalność Przygotowanie nauczycielskie zakłada pozyskanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych jak również w szkołach językowych.

  Specjalność Komunikacja językowa w biznesie i administracji to kompetencje w zakresie praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego w obszarze szeroko rozumianego biznesu oraz pracy administracyjnej.

  Specjalność Tłumaczenia zakłada rozwinięcie umiejętności przekładowych w zakresie pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych w ramach języka hiszpańskiego oraz polskiego.

  Specjalność Studia dwujęzyczne to, przede wszystkim, nauka dwóch języków z elementami kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa z zakresu głównego obszaru językowego.

  W programie nauczania odnajdziemy następujące przedmioty: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka, nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego, metodyka nauczania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii hiszpańskiej we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Metodyka pracy lektora
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Metodyka pracy lektora
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)