Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka języka hiszpańskiego, a także pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury obszaru językowego oraz znajomości języka biznesowego.

  Studia na kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Przygotowanie nauczycielskie, Komunikacja językowa w biznesie i administracji, Tłumaczenia, Studia dwujęzyczne.

  Specjalność Przygotowanie nauczycielskie zakłada pozyskanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych jak również w szkołach językowych.

  Specjalność Komunikacja językowa w biznesie i administracji to kompetencje w zakresie praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego w obszarze szeroko rozumianego biznesu oraz pracy administracyjnej.

  Specjalność Tłumaczenia zakłada rozwinięcie umiejętności przekładowych w zakresie pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych w ramach języka hiszpańskiego oraz polskiego.

  Specjalność Studia dwujęzyczne to, przede wszystkim, nauka dwóch języków z elementami kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa z zakresu głównego obszaru językowego.

  W programie nauczania odnajdziemy następujące przedmioty: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka, nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego, metodyka nauczania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii hiszpańskiej we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia dwujęzyczne
  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Animacja społeczno-kulturalna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Studia dwujęzyczne
  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji
  • Animacja społeczno-kulturalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia dwujęzyczne
  • Tłumaczenia
  • Komunikacja językowa w biznesie i administracji

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

milena Ocena

Wybór mojego kierunku studiów to po prostu efekt miłości do Hiszpanii i wszystkiego co z nią związane. Studiując Filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej poznaję ten kraj bliżej, z każdej strony i w każdym, nawet najdrobniejszym aspekcie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: