ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław

+48 71 333 11 02

rekrutacja@handlowa.eu

ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław

+48 71 333 11 02

rekrutacja@handlowa.eu

 • TOURISM AND LEISURE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu skierowany jest do pasjonatów podróży, oraz osób zainteresowanych tematem stosunków międzynarodowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych i geografii, a także nabywają wielu umiejętności, wśród których wyróżnić można tworzenie profesjonalnych biznes- planów, czy budowanie dobrych relacji z klientami.

  Studia na kierunku Tourism and Leisure w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu dzielą się na następujące specjalności: Hotel business and gastronomy (Biznes hotelowy i gastronomia), Event and cognitive tourism (Turystyka eventowa i poznawcza), Active tourism and recreational sports (Turystyka aktywna i rekreacyjna). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomika turystyki i rekreacji, dziedzictwo kulturowe w turystyce, geografia turystyki, promocja i sprzedaż produktów turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego, organizacja usług hotelowych, prawo w turystyce i rekreacji, czas wolny i jego wykorzystanie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Tourism and Leisure będą mogli wykorzystać w biurach podróży, obiektach gastronomicznych, centrach turystyki biznesowej, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach informacji i pomocy turystycznej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

marta Ocena

Cały świat to jedna, wielka branża turystyczna. Dzięki studiom w Wyższej Szkole Handlowej będę mogła pracować w dowolnym miejscu na świecie i spełniać swoje zawodowe marzenia


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: