ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Inżynierii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają zagadnienia systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, a także zaznajamiają się z tematyką zarządzania, ekonomii i ochrony środowiska. Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to nauka rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia, a także propagowania, wdrażania, realizowania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

  Studia na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawiedzielą się na dwie specjalności: Wellness i spa, Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi.

  Specjalność Wellness i spa zakłada przygotowanie z zakresu organizacji i zarządzania placówkami i ośrodkami prowadzącymi działalność usługową w zakresie welness i SPA. Studenci nabywają umiejętności pozwalających na skuteczne organizowanie i koordynowanie zróżnicowanych aspektów działalności tego rodzaju placówek, począwszy od organizacji specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii i odnowy biologicznej, czy dietetyki, po organizację i prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych.

  Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi zakłada nabycie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji, archiwizacji i zabezpieczenia danych medycznych, oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska, a także realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia.

  W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych, gospodarka lekami, podstawy odnowy biologicznej, higiena ogólna i szpitalna, zarządzanie jakością, propedeutyka medycyny, zdrowie środowiskowe, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, prawo ochrony zdrowia, baza danych medycznych. A co po studiach? Absolwenci Zdrowia publicznego w WSEiZ znajdą zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, klinikach prywatnych, ośrodkach odnowy biologicznej, salonach Spa, ośrodkach rekreacyjno- wypoczynkowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
  • Organizacja placówek ochrony zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

student Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to uczelnia, w której można spotkać ludzi pełnych pasji. Tutaj nauka wygląda inaczej. Żeby się o tym przekonać, trzeba po prostu pójść na studia