al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=234

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=234

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Program kształcenia umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi ideowo i metodologicznie podejściami do kierunku studiów oraz inspiruje do indywidualnej aktywności twórczej. Studia są oparte na solidnej praktyce warsztatowej i refleksji teoretycznej w kontekście kultury współczesnej i tradycji. Umożliwiają zdobycie unikalnych kompetencji artystycznych w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i przygotowują do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Profesjonalizm łączy się ze znajomością społecznych i rynkowych uwarunkowań pracy artystycznej. Wszystkie przedmioty artystyczne i zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie. Pracownicy dydaktyczni Wydziału Malarstwa i Rysunku to jednocześnie aktywni artyści, animatorzy kultury, krytycy i teoretycy sztuki. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i jednostkami badawczymi i wystawienniczymi w Polsce i zagranicą. Nasi studenci i absolwenci uczestniczą w prestiżowych wystawach i konkursach, są laureatami wielu nagród i wyróżnień.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Drugi przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony zostaje również egzamin sprawdzający.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz prezentacja prac kandydata.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: