al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=233

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=233

 • FOTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uniwersytet Artystyczny (dawniej ASP) w Poznaniu jako pierwszy w kraju rozpoczął kształcenie w zakresie fotografii na poziomie studiów wyższych. 27 lat doświadczeń to nie tylko stworzenie programu i powołanie pierwszego w kraju kierunku fotografia, ale przede wszystkim liczne inicjatywy artystyczno-badawcze i popularyzatorskie, współpraca zagraniczna, międzynarodowy konkurs Photo Diploma Award, konferencje i sympozja naukowe, wystawy i liczne publikacje oraz ogromny dorobek absolwentów, z których wielu to uznani twórcy, dydaktycy i kuratorzy fotografii. Katedra Fotografii posiada profesjonalne zaplecze dydaktyczno-badawcze, w skład którego wchodzą: studio światła błyskowego i dziennego, pracownia komputerowa, ciemnia fotograficzna, czytelnia i specjalistyczna biblioteka. Do dyspozycji studentów jest także nowoczesna wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów fotograficznych. Studenci fotografii poza regularnymi zajęciami (na studiach zaocznych są to weekendowe zjazdy, średnio co dwa tygodnie) uczestniczą w wystawach, plenerach, spotkaniach autorskich, działają w Kole Naukowym, wydają magazyn COMO, uczestniczą w warsztatach i międzynarodowych wymianach studentów. Kształcenie w zakresie fotografii oparte jest o siedem autorskich pracowni fotografii (obowiązkowych i fakultatywnych), blok zajęć techniczno-warsztatowych, konwersatoria oraz zajęcia teoretyczne. Kadrę stanowią doświadczeni, aktywni twórcy oraz teoretycy fotografii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Drugi przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony zostaje również egzamin sprawdzający.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotografia jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz prezentacja prac kandydata.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek INTERMEDIA prowadzony jest obecnie z podziałem na dwie specjalności: Intermedia oraz Film eksperymentalny. Kierunek zorientowany jest przede wszystkim na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących już dyscyplin. Bogaty program kształcenia na kierunku Intermedia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, wspó́łczesnych zjawisk i praktyk artystycznych. Studia pozwalają  rozszerzyć i osadzić indywidualną refleksję artystyczną w obrębie szeroko pojętej kultury współczesnej. Umożliwiają zdobycie unikalnych umiejętności, pozwalających w profesjonalny sposób projektować i realizować złożone wizualne i audiowizualne wypowiedzi artystyczne w formie przekazów wykorzystujących współczesne techniki i technologie. Program studiów uzupełniony jest o przedmioty specjalistyczne związane z teorią i praktyką eksperymentu filmowego. Specjalność Film eksperymentalny daje możliwość pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną artystyczną. W czasie procesu dydaktycznego studenci mają możliwość doświadczyć różnorodnych technologii filmowych, by w świadomym procesie twórczym w sposób kreatywny je przekraczać. Absolwent poza podstawową wiedzą i umiejętnościami związanymi z szeroko pojętymi działaniami intermedialnymi, będzie znał zagadnienia i techniki związane z kształtowaniem ruchomego obrazu. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami filmowymi oraz akcesoriami i sprzętem służącym do realizacji filmu. Będzie znał podstawy cyfrowej postprodukcji filmowej. Celem specjalności jest wykształcenie twórców posługujących się świadomie i profesjonalnie współczesnymi technologiami oraz specyficznym językiem ruchomego obrazu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intermedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Drugi przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony zostaje również egzamin sprawdzający.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Intermedia jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz prezentacja prac kandydata.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: