ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • ARCHITEKTURA MARKI MODOWEJ Stopień: REKRUTACJA

  Dla osób, które mają lub zamierzają mieć własną firmę modową. Dla osób, które pracują w firmach modowych. Dla studentów PR i marketingu, projektowania ubioru lub biznesu modowego.

  Cel

  Nauka budowania marki modowej. Od pomysłu, przez strategie do marketingu i promocji – wszystkie aspekty tworzenia brandu modowego od podstaw.

  Dowiedz się więcej

 • METODYKA PRACY SYNDYKTÓW, NADZORCÓW I ZARZĄDCÓW W POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

  Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar wyłącznie praktyczny, nie przewiduje się zajęć teoretycznoprawnych.  

  Dowiedz się więcej

 • PRAKTYKA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA Z POZIOMU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Stopień: REKRUTACJA

  Celem modułu specjalistycznego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli - ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Przesłanką do realizacji programu są systemowe zmiany zachodzące w polskim systemie ochrony zdrowia i wynikająca z nich nowa rola jednostek samorządu terytorialnego w obszarze:

  • Tworzenia polityk zdrowotnych i map potrzeb zdrowotnych
  • Realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego w kontekście procedowanej ustawy
  • Obowiązków organów właścicielskich i samorządowych podmiotów tworzących

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA Stopień: REKRUTACJA

  Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych, ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej - zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

  Dowiedz się więcej

 • STORYTELLING MODOWY Stopień: REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Dla osób pracujących w PR lub marketingu firm modowych. Dla osób, które mają lub zamierzają mieć własną firmę w branży mody. Dla studentów PR i marketingu. Dla studentów dziennikarstwa i pracujących dziennikarzy, którzy chcieliby specjalizować się w dziennikarstwie modowym.

  Cel

  Nauka tworzenia tekstów modowych, pisanie efektywnych informacji prasowych, budowanie komunikacji modowej w Social Mediach. Praktyczne warsztaty udoskonalające komunikację ze współczesnym konsumentem.

  Dowiedz się więcej

 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI Stopień: REKRUTACJA

Opinie (0)