ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • METODYKA PRACY NADZORCY SĄDOWEGO, ZARZĄDCY I SĘDZIEGO-KOMISARZA W TRAKCIE ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

  Rekrutacja

  Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 3)

  Rekrutacja

  Drugi moduł „Pasywa bilansu” jest poświęcony omówieniu prawej strony bilansu, czyli pasywów w podmiotach gospodarczych. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy bilansu, interpretacji pojęć występujących w pasywach oraz zrozumienia kwot i wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach pasywów.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 4)

  Rekrutacja

  Czwarty moduł „Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego” jest poświęcony omówieniu rachunku zysków i strat. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy tego elementu sprawozdania finansowego, a przede wszystkim zasad ustalania wyniku finansowego. Duży nacisk będzie położony na pojęcia przychodów i kosztów, zasady ich klasyfikacji, ujmowania w odpowiednim okresie sprawozdawczym oraz ich współmierności.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 5)

  Rekrutacja

  Piąty moduł „Rachunek przepływów pieniężnych” jest poświęcony omówieniu rachunku przepływów pieniężnych. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy tego elementu sprawozdania finansowego, a przede wszystkim zasad klasyfikacji i prezentacji ruchu środków pieniężnych. Duży nacisk będzie położony na pojęcia wpływów i wydatków, zasady ich klasyfikacji, ujmowania w odpowiednim okresie sprawozdawczym i prezentacji we właściwej części raportu.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

  Rekrutacja

  Dyrektorzy i inna kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów administracji samorządowej, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, pracownicy innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia – lokalnych i centralnych struktur płatnika, firmy ubezpieczeniowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opinie (0)