ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • METODYKA PRACY NADZORCY SĄDOWEGO, ZARZĄDCY I SĘDZIEGO-KOMISARZA W TRAKCIE ZGROMADZENIA WIERZYCIELI Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 3) Stopień: REKRUTACJA

  Drugi moduł „Pasywa bilansu” jest poświęcony omówieniu prawej strony bilansu, czyli pasywów w podmiotach gospodarczych. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy bilansu, interpretacji pojęć występujących w pasywach oraz zrozumienia kwot i wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach pasywów.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 4) Stopień: REKRUTACJA

  Czwarty moduł „Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego” jest poświęcony omówieniu rachunku zysków i strat. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy tego elementu sprawozdania finansowego, a przede wszystkim zasad ustalania wyniku finansowego. Duży nacisk będzie położony na pojęcia przychodów i kosztów, zasady ich klasyfikacji, ujmowania w odpowiednim okresie sprawozdawczym oraz ich współmierności.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAWNIKÓW (MODUŁ 5) Stopień: REKRUTACJA

  Piąty moduł „Rachunek przepływów pieniężnych” jest poświęcony omówieniu rachunku przepływów pieniężnych. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy tego elementu sprawozdania finansowego, a przede wszystkim zasad klasyfikacji i prezentacji ruchu środków pieniężnych. Duży nacisk będzie położony na pojęcia wpływów i wydatków, zasady ich klasyfikacji, ujmowania w odpowiednim okresie sprawozdawczym i prezentacji we właściwej części raportu.

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy: praca zespołowa, dyskusja, gry edukacyjne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI Stopień: REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH Stopień: REKRUTACJA

  Dyrektorzy i inna kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów administracji samorządowej, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, pracownicy innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia – lokalnych i centralnych struktur płatnika, firmy ubezpieczeniowe.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)