ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci nabywają umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo- dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych, jak również zaznajamiają się z charakterem współpracy z instytucjami środowiska społecznego. Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika pracy, Pedagogika resocjalizacyjna, Terapia pedagogiczna. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, historia myśli pedagogicznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia, metodologia badań społecznych, pedagogika społeczna, psychologia niedostosowania społecznego, diagnoza problemów wychowawczych, społeczne problemy pracy, andragogika, doradztwo zawodowe, diagnostyka resocjalizacyjna, antropologia kulturowa, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

  Można powiedzieć, że ilu ludzi, tyle obszarów badań i zagadnień pedagogicznych. Być może współczesny świat i jego charakter „zapracuje” na kolejne elementy omawianej przez nas dyscypliny. Skąd taki wniosek? Pedagogika musi się zmieniać, aktualizować, dostosowywać do panujących realiów. Inaczej będzie tylko teorię, której nie da się przenieść w praktyczne działanie. Mówiąc o działaniu, warto zapytać o drogi zawodowe tych, którzy ukończą naukę na tym kierunku. Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, agencjach zatrudnienia, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach szkolno- wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach specjalistycznych, świetlicach środowiskowych, aresztach śledczych, zakładach karnych, ośrodkach adaptacji społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominika Ocena

WSM to miejsce, w którym każdy student może rozwijać swoje zainteresowania, na dodatek pod okiem doświadczonych specjalistów. W tej chwili studiuję już na trzecim roku, ale gdybym miała jeszcze raz wybierać uczelnię, to ponownie postawiłabym na Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie