• GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Na tym kierunku można zapoznać się z zagadnieniami takimi jak kształtowanie środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Studenci przygotowują analizy przestrzenne do celów gospodarczych i przestrzennych, konstruują lokalne strategie rozwoju i opracowują programy podwyższające konkurencyjność miast, gmin i regionów. Uczą się tworzyć plany zagospodarowania terenu, plany miejscowe oraz specjalistyczne, inżynierskie analizy transformacji przestrzennej, jak również oferty inwestycyjne. Dowiadują się jak prowadzić doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ustalanie lokalizacji inwestycji. Zdobywają umiejętności sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Współuczestniczą w opracowywaniu planów rozwoju regionów i euroregionów.
  Absolwent:
  Absolwenci gospodarki przestrzennej mają możliwość pracy w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Mogą pracować wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na  opracowywanie dokumentów planistycznych,  analiz przestrzennych na potrzeby gospodarcze i społeczne oraz programów mających na celu zwiększenie konkurencyjności regionów miast i gmin. Znajdą pracę na stanowiskach związanych z opracowywaniem programów rozwoju regionalnego,  dokumentowaniem stanu i zasobów środowiska przyrodniczego oraz opracowywaniem planów jego ochrony i kształtowania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Artur Ocena

To co dla mnie ważne można połączyć studia z pracą. Plan raczej co roku jest w miarę dobrze skonstruowany, więc spokojnie można poszukać sobie zajęcia dodatkowego

Kamila Ocena

Kierunek Gospodarka Przestrzenna to wybór dla osób cierpliwych i dokładnych. Dużo rysunków, obrazków, które wymagają dużej precyzji. Ja jestem zadowolona

Luiza Ocena

Dużo pracy w grupach, więc to studia dla tych, którzy potrafią pracować z wieloma osobami przy jednym projekcie ;)

Nelka Ocena

Polecam, dużo projektów czyli przyswajamy wiedzę praktyczną.


STACJONARNE


Studia I stopnia: