al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

tel. 261 814 110

kierownik dziekanatu: 261 814 789

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

http://www.akademia.mil.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

  Perspektywy zawodowe

  Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowywani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.

  Specjalności: 

  • administracja publiczna, 
  • administracja wojskowa, 
  • administracja bezpieczeństwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: