al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. 261 814 754

E-mail: ja.chlopik@akademia.mil.pl

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. 261 814 754

E-mail: ja.chlopik@akademia.mil.pl

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 438

podyplomowe: 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • HISTORIA Stopień: I REKRUTACJA

  ADRESACI
  Studia I stopnia na kierunku historia adresowane są do osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie historii oraz działań analityczno-informacyjnych i widzą swoją przyszłość w pracy w Siłach Zbrojnych RP oraz innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

  CELE
  Celem kształcenia studentów na kierunku historia jest przygotowanie kadr wyspecjalizowanych zarówno w prowadzeniu badań historycznych, których wyniki będą mogły zostać wykorzystane w bieżącej pracy struktur militarnych i instytucji zaangażowanych w działania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz procesach planistycznych, jak i działań analitycznych, które mogą odgrywać ważną rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. Uczelnia będzie przygotować studentów do przyszłej pracy w placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, archiwach, wydawnictwach, organach administracji państwowej, samorządowej i innych strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w tym w siłach zbrojnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Historia wojskowa
  • Historia służb specjalnych
  • Archiwistyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia: