• INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Charakterystyka kierunku:

  ISM to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na naszym Uniwersytecie, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Może też ukończyć dwa kierunki dzięki zwiększonej puli ECTS. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc i konsultacja.

  Studia II stopnia

  Charakterystyka kierunku:

  ISM to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na naszym Uniwersytecie, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Może też ukończyć dwa kierunki dzięki zwiększonej puli ECTS. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc i konsultacja.

  Ponadto studia drugiego stopnia powiązane są z projektem współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w ramach którego studenci tworzą grupy, których celem jest rozwiązanie za pomocą interdyscyplinarnych narzędzi praktycznych problemów, które stają przed instytucjami współpracującymi.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Trzeci wybrany przedmiot przez kandydata

  W drugim etapie rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na Indywiduwalne Studia Międzyobszarowe jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kompetencyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)