politechnika poznańska

Współpraca z przemysłem

Współpraca z przemysłem wpisana jest w działalność Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
W listopadzie 2015 roku powołana została działająca przy wydziale Rada Przemysłu. Rada Przemysłu pełni funkcję doradczą i wspierającą władze wydziału w zakresie wprowadzania nowoczesnych, innowacyjnych form edukacyjnych, a  w jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele przemysłu. Celem nowo powołanego zespołu jest wymiana doświadczeń i poglądów na płaszczyźnie uczelnia – przemysł oraz wymiana doświadczeń na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WBMiZ. Współpraca ma umożliwić naszym studentom odbywanie praktyk programowych, staży, a także realizację prac dyplomowych. Planowany jest współudział w kształceniu (wykłady, seminaria itp.), organizacje konferencji i szkoleń oraz wspólne formułowanie kierunku rozwoju innowacyjności w przemyśle.
Staramy się jak największej liczbie studentów oferować staże i praktyki w jak najlepszych wielkopolskich firmach, by zdobywali w nich doświadczenie. 
Prowadzimy studia dualne (mechanika i budowa maszyn), na których od samego początku studenci zaangażowani są w pracę w przedsiębiorstwie. 
Będąc na bieżąco z problemami, jakie spotyka się w przemyśle, zajmują się nimi w swoich pracach dyplomowych, co daje impuls do wielu innowacyjnych rozwiązań czy pomysłów na nowe projekty grantowe. 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Opinie (0)