Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Telefon : 61 6652539

Fax:  61 6652548

http://www.fee.put.poznan.pl/

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

Politechnika Poznańska

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy automatyki
  • Roboty i systemy autonomiczne
  • Systemy sterowania i robotyki
  • Systemy wizyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy automatyki i robotyki
  • Systemy inteligentne
 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne
 • MATEMATYKA W TECHNICE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
  • Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Modelowanie w technice
  • Programowanie w technice

Opinie (1)

Miłośnik żwiru Ocena

AiR PP Elektryczny stacjonarnie 2016-2020 Przedmioty realizowane bardzo dobrze: Informatyka (trudny przedmiot, ale bardzo rozwijający i ciekawy) Elementy i Urządzenia Automatyki (kładzie nacisk na praktyczne opanowanie tematu) Elektrotechnika, Robotyka Przedmioty realizowane bardzo źle: Mechanika (trudny materiał, prowadzący często się mylili w zapisach na tablicy i przekazywali wiedzę w nieprzejrzysty sposób) Podstawa Konstrukcji Maszynowej (dużo wymagań, mało wyjaśnień, wykonywanie rysunków technicznych mogłoby się odbywać np. w AutoCadzie, zamiast ręcznie) Systemy Czasu Rzeczywistego, Robotyka (Wykład) - problem głównie z prowadzącym, trudne egzaminy, z samych wykładów ciężko się czegoś nauczyć, sam przedmiot ciekawy