Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Roboty i Elektrotechniki PP

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Telefon : 61 6652539

Fax:  61 6652548

http://www.fee.put.poznan.pl/

Wydział Automatyki, Roboty i Elektrotechniki PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Telefon : 61 6652539

Fax:  61 6652548

http://www.fee.put.poznan.pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Poznaniu - kierunek Automatyka i Robotyka
  Studia I stopnia
  Predyspozycje kandydata:
  • Predyspozycje do nauk ścisłych
  • Zdolność precyzyjnego myślenia
  • Umiejętność pracy w zespołach
  • Kreatywność
  • Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
  • Zainteresowania informatyczne
  • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
  • Skrupulatność i rzetelność
  • Potrzeba ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • Praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
  • Praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

  Studia II stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • Umiejętność myślenia abstrakcyjnego
  • Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
  • Umiejętność pracy w zespołach
  • Kreatywność
  • Biegła umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
  • Zainteresowania informatyczne
  • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
  • Skrupulatność i rzetelność
  • Świadomość ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • Samodzielna praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
  • Samodzielna praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy automatyki
  • Roboty i systemy autonomiczne
  • Systemy sterowania i robotyki
  • Systemy wizyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy automatyki i robotyki
  • Systemy inteligentne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub informatyka. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie w Poznaniu - kierunek Elektrotechnika

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
  • zainteresowania informatyczne
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespołach

  Kariera po studiach:

  Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
  • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
  • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
  • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
  • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
  • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
  • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
  • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
  • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
  • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
  • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
  • instytucjach naukowo-badawcze,
  • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA W TECHNICE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza z matematyki w zakresie programu kształcenia matematycznego w szkołach średnich
  • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzę w zakresie matematyki i możliwości jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
  • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

  Kariera po studiach:

  • absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera
  • program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej
  • absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych

  Studia II stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie kontynuacją studiowania matematyki i jej zastosowań w obszarze nauk technicznych
  • pasja w poznawaniu zastosowań metod matematycznych i instrumentów informatycznych w szeroko rozumianej technice
  • predyspozycje do uczestniczenia w badaniach naukowych w obszarze nauk technicznych
  • podstawowe umiejętności pracy zespołowej
  • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca m.in. korzystanie ze specjalistycznej literatury

  Kariera po studiach:

  • program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
  • Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Modelowanie w technice
  • Programowanie w technice

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka w technice brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku matematyka w technice jest dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)