• LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez międzywydziałową jednostkę Politechniki Łódzkiej – Kolegium Logistyki. Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.
  SPECJALNOŚCI:
  • Systemy informatyczne w logistyce
  Program specjalności zawiera dodatkowe przedmioty, takie jak: projektowanie aplikacji logistycznych, modelowanie w logistyce, handel elektroniczny, audyt i doskonalenie systemów logistycznych oraz hurtownie danych. Dzięki temu studenci są przygotowani do korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych logistyki, a także współuczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.
  • Zarządzanie logistyczne
  Program specjalności kładzie nacisk na takie przedmioty jak: planowanie, budżetowanie i optymalizację kosztów, zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą, systemy magazynowania, opakowania w systemach logistycznych, rynek usług logistycznych oraz eurologistykę. Studenci kończąc naukę na tej specjalności, uzyskują kwalifikacje niezbędne do dokonywania analiz i podejmowania decyzji gospodarczych dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Mogą też pracować w jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, informatyczna, techniczna i ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne. Studia na tym kierunku otwierają wiele perspektyw i możliwości, ponieważ logistyka jest obecnie jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy i bez wątpienia pozostaną takimi w dającej się przewidzieć przyszłości. Potwierdzają to analizy i prognozy rynku pracy oraz doświadczenia naszych absolwentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (12)

Xxx Ocena

Jestem zadowolony

GGGG Ocena

Ja jestem zadowolony, polecam

#nie wolno się ujawnić# Ocena

Świetne studia dla kogoś kto nie chce nic robić, nie planuje się za dużo nauczyć a chce po 3,5 roku mieć tytuł inżyniera. Na palcach jednej ręki można policzyć przedmioty, które są przydatne dla przyszłego logistyka i takie z których można coś wynieść. Po tych studiach jeśli ktoś znajduje prace to tylko dlatego, że ktoś robił coś poza uczelnią (praktyki, dodatkowe kursy, kształcenia etc) albo po prostu ma znajomych. Oczywiście pięknie wygląda przy nazwisku inż. i nazwa Politechniki Łódzkiej, ale niestety szybko rynek pracy zweryfikuje ile warci są studenci po tym kierunku. Oczywiście są i takie przedmioty które coś wniosły, prof Bielecki, Jałmużna, Jasiński, Sekieta ale większość to pozabierane z innych pokrewnych kierunków. W większości wykładowcy sobie starają nie zaprzątać głowy logistykami i po prostu przedmioty odbywają się, a na końcu zaliczenie byleby nikt im potem nie truł dupy. Wykładowcy z FTIMS są zajęci swoimi studentami, z wydziału OiZ swoimi, a ponieważ to jest Kolegium Logistyki, to nikt właściwie się nie interesuje logistykami. Ewentualnie fajny kierunek na jakiś drugi dodatkowy poboczny jeśli ktoś już koniecznie chce studiować dwa a szuka jakiegoś mało zajmującego kierunku.

masakra Ocena

tragiczny program studiów, wykładowcy równie beznadziejni

XX Ocena

Program studiów kompletnie nie trafiony, wykładowcy sami nie wiedzą czego powinni nauczać, co semestr wrzucane przypadkowe przedmioty po to, żeby na siłę zrobić z logistyki kierunek inżynierski. Zdecydowanie nie polecam...

kumis karis Ocena

Pracę w logistyce można spokojnie znaleźć po innych, ciekawszych kierunkach lub w ogóle bez studiów, dlatego studiowanie logistyki to marnowanie czasu, gdyż te studia ci się nie przydadzą. Studiujta to co chcecie, a nie logistykę tylko dlatego, że po tym niby dobra praca jest.

BC547C Ocena

Zgadzam się z przedmówcami, ten kierunek to jakaś kpina!

MMA Ocena

Ocena reprezentuje poziom tych studiów.

Żal Ocena

0/10

MS Ocena

Brak słów....

MM Ocena

Studia super i nie ma żadnego problemu z dobrą pracą po studiach.

Kredens Ocena

Nie polecam, program studiów to kpina, z wszystkich przedmiotów można by zrobić 1 semestr i byłoby najlepiej. Szkoda czasu na logistykę.


STACJONARNE


Studia I stopnia: