Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to przygotowanie do kompetentnej pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

  Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy socjologicznej i filozoficznej, prowadzącej do poznania człowieka oraz procesów społecznych.

  Studenci poznają procesy zachodzące w organizmie ludzkim gwarantujące jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne, zaznajamiają się z mechanizmami rzutującymi na system podziału i działalność służb społecznych, jak również uczą się dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia grup i jednostek.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizator pomocy społecznej- studia dualne specjalność projektowa
  • Praca socjalna z elementami interwencji kryzysowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizator pomocy społecznej- studia dualne specjalność projektowa
  • Praca socjalna z elementami interwencji kryzysowej

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)