ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to przygotowanie do kompetentnej pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

  Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy socjologicznej i filozoficznej, prowadzącej do poznania człowieka oraz procesów społecznych.

  Studenci poznają procesy zachodzące w organizmie ludzkim gwarantujące jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne, zaznajamiają się z mechanizmami rzutującymi na system podziału i działalność służb społecznych, jak również uczą się dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia grup i jednostek.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny i doradca socjalny
  • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
  • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym z rozszerzonym językiem obcym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mediacje i negocjacje
  • Praca socjalna z rodziną
  • Organizator pomocy społecznej- studia dualne specjalność projektowa
  • Systemy wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystent rodziny i doradca socjalny
  • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
  • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym z rozszerzonym językiem obcym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mediacje i negocjacje
  • Praca socjalna z rodziną
  • Organizator pomocy społecznej- studia dualne specjalność projektowa
  • Systemy wsparcia osób starszych z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: