Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Finance and accounting

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • FINANCE AND ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Finance and Accounting w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą, zasady skutecznych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, jak również branżowy język angielski.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają następujące specjalności: Bankowość, Rynki finansowe, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość i audyt. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, podstawy marketingu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, matematyka finansowa, wnioskowanie statystyczne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, analiza finansowa.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w bankach, korporacjach finansowych, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rynki finansowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opinie (0)