• PRAWO I FINANSE W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Prawo i finanse w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu, a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studenci uczą się prawidłowego interpretowania przepisów prawa, sporządzania umów w obrocie gospodarczym, poznają podstawy rachunku efektywności inwestycji, zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, czy mechanizmy zarządzania kosztami podatkowymi. 

  Studia na kierunku Prawo i finanse w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim podzielone są na moduły, z czego każdy z nich obejmuje dwa zakresy tematyczne. Co za tym idzie, studenci w trakcie nauki kończą nie jedną, a dwie specjalności. Moduły specjalnościowe na kierunku Prawo i finanse w biznesie to: Prawo w przedsiębiorstwie i Finanse w przedsiębiorstwie oraz Prawo podatkowe i Finanse i podatki. 

  Prawo i finanse w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim to szerokie spojrzenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej, a także zagadnień i problemów, które są z nią powiązane. Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w urzędach rządowych i samorządowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, bankach, biurach doradztwa finansowego, biurach doradztwa inwestycyjnego, firmach konsultingowych, biurach rachunkowych, domach maklerskich.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

paweł Ocena

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Biznesu przekonała mnie, ponieważ tylko tutaj można wykształcić się w dwóch specjalnościach. Pozwala to nie tylko zdobyć większą, szerszą wiedzę, ale także działać na szerszym polu, w różnych obszarach. Zdecydowanie polecam


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: