• MARKETING Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalność Marketing w ramach kierunku Zarządznie w Collegium Humanum w Warszawie zakłada przygotowanie do praktycznego wykorzystywania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowych w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku. Studenci poznają zasady wdrażania metod marketingowych, skutecznej komunikacji z rynkiem i wyszukiwania rynków zbytu, przewidywania i tworzenia potrzeb konsumentów, kształtowania i planowania polityki cenowej, jak również budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing w Collegium Humanum w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na specjalności Marketing w Collegium Humanum w Warszawie mają na celu pokazać najnowsze trendy w marketingu. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: badania i analizy marketingowe, logistyka marketingu, reklama i techniki sprzedaży, zachowania konsumentów, socjologia marketingu, e- marketing i e- commerce, zarządzanie marką, public relations i social media, komunikacja i psychologia marketingu.

  Działania marketingowe to jeden z podstawowych procesów w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, sektora i charakteru. Łączą potrzeby nabywców z działalnością produkcyjną i handlową przedsiębiorstwa, gdzie działalność produkcyjna i handlowa powinna być uzależniona od potrzeb nabywców. Co ważne, współcześnie działania marketingowe wykraczają poza sprzedaż i reklamę produktów oraz usług. Działania te mają długotrwały i cykliczny charakter, a obejmują między innymi współpracę przedsiębiorstwa z klientami przez budowę trwałych i dość bliskich relacji.

  Mówiąc o działaniach należy wspomnieć o tym, jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów omawianej przez nas specjalności. Osoby, które ukończyły Marketing w Collegium Humanum w Warszawie będą mogły znaleźć zatrudnienie w firmach odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i zarządzanie, domach mediowych, agencjach marketingowych, firmach public relations, bankach i innych instytucjach finansowych. Naturalnie, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: