• PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Psychologia zwierząt jest jedną ze specjalności, którą można wybrać w bogatym programie kierunku Psychologia. Stanowi ona innowacyjne połączenie biologii, weterynarii, psychologii, rolnictwa i nauk społecznych. Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho- i neurofizjologiczną zwierząt, jak również na pozyskanie kompetencji w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

  W ramach specjalności Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie studenci uczestniczą w następujących zajęciach: anatomia zwierząt, neurologia i neuropsychologia, fizjoterapia zwierząt, metodologia badań behawioralnych, biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, genetyka ogólna i behawioralna, biologia zwierząt i wszystkich grup użytkowych, etyczne i prawne aspekty badań na zwierzętach, metody oceny dobrostanu zwierząt, behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska, psychologia uczenia, treningu i modyfikacji zachowań zwierząt, doradztwo behawioralne.

  Specjalność Psychologia zwierząt w Collegium Humanum w Warszawie przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Co za tym idzie, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w ogrodach zoologicznych, ośrodkach szkolenia zwierząt, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, hodowlach zamkniętych, rezerwatach, hodowlach terapeutycznych, gabinetach terapii zwierząt.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: