ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE - SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek zarządzanie - socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to dziedzina, dzięki której studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów. W toku nauki poznają zasady tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego, jak również zagadnienia socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z przestrzenią marketingu w mediach społecznościowych, międzynarodowej kultury biznesu, a także badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym.

  Studia na kierunku zarządzanie - socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w znacznej mierze składają się z zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: wstęp do socjologii, podstawy prawa, modernizacja biznesu, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, prawo gospodarcze, profesjonalna komunikacja, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, innowacje społeczne, badania socjologiczne w komunikacji społecznej, zarządzanie strategiczne, cyfrowa transformacja, zarządzanie operacyjne, zarządzanie międzynarodowe, audytoria medialne i społeczności wirtualne, organizacje otwartej współpracy i marketing w mediach społecznościowych.

  Socjologia, w najszerszym znaczeniu, to nauka o społeczeństwie, zatem oczywiste jest, że wraz ze zmianami w nim zachodzącymi zmieniają się także przestrzenie badań, a także rodzą się nowe kierunki, warte zainteresowania badaczy. Takim kierunkiem są media i biznes, być może nawet z większym naciskiem na ten pierwszy element, ponieważ media dotykają każdego i każdy jest ich odbiorcą, nawet wtedy jeśli jest tylko biernym obserwatorem. A cóż można robić zawodowo po ukończeniu omawianego przez nas kierunku kształcenia? Absolwenci Zarządzania- socjologii biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w mediach, agencjach reklamowych, ośrodkach badawczych, firmach szkoleniowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

daria Ocena

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znalazłem to, czego szukałam na studiach. Ciekawi ludzie, wspaniali wykładowcy, interesujące zajęcia, prowadzone w innowacyjny sposób. Właśnie tak powinny wyglądać studia w XXI wieku. Zdecydowanie polecam tę uczelnię. Tutaj nikt nie będzie się nudził