ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Program studiów prawno-biznesowych na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oparty jest na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii, nauk o zarządzaniu i nauk o polityce. Studenci uczą się stosowania systemu prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego i administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego, a także podstaw zarządzania publicznego, w realizacji konkretnych zadań z zakresu administracji publicznej. Ponadto, zaznajamiają się z metodami nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i mediacji, a także zasadami identyfikacji i interpretacji zjawisk i problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianych stosunków pracy w powiązaniu ze sferą społeczną i gospodarczą.

  Studia prawno-biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na przedmioty podstawowe oraz przedmioty w ramach zakresu. Składają się na nie takie zagadnienia jak: publiczne prawo gospodarcze, konstytucyjny system organów państwowych, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo zamówień publicznych, statystyka, podejmowanie decyzji finansowych, prawna odpowiedzialność menedżera, zarządzanie projektami, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, zarządzanie kapitałem ludzkim, negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym, podstawy prawa Unii Europejskiej, techniki organizatorskie i decyzyjne, rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne, pisma w obrocie gospodarczym.

  W trakcie studiów na omawianym przez nas kierunku studenci pozyskują wiedzę i umiejętności między innymi z obszaru zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zarządzania ich zasobami finansowymi, publicznego prawa gospodarczego i prawa cywilnego regulującego stosunki przedsiębiorcy z pracownikami i klientami, czy też zarządzania usługami publicznymi oraz sprawnego komunikowania się i wykorzystania narzędzi e-administracji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci studiów prawno-biznesowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach administracji rządowej i samorządowej, spółkach prawa handlowego, organizacjach pozarządowych, jednostkach świadczących usługi publiczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Opinie (1)

paweł Ocena

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to zupełnie nieszablonowe podejście do tematu kształcenia. Studia na miarę XXI wieku


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: