ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów prawno-biznesowych na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oparty jest na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii, nauk o zarządzaniu i nauk o polityce. Studenci uczą się stosowania systemu prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego i administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego, a także podstaw zarządzania publicznego, w realizacji konkretnych zadań z zakresu administracji publicznej. Ponadto, zaznajamiają się z metodami nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i mediacji, a także zasadami identyfikacji i interpretacji zjawisk i problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianych stosunków pracy w powiązaniu ze sferą społeczną i gospodarczą.

  Studia prawno-biznesowe na administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na przedmioty podstawowe oraz przedmioty w ramach zakresu. Składają się na nie takie zagadnienia jak: publiczne prawo gospodarcze, konstytucyjny system organów państwowych, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej, postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo zamówień publicznych, statystyka, podejmowanie decyzji finansowych, prawna odpowiedzialność menedżera, zarządzanie projektami, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, zarządzanie kapitałem ludzkim, negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym, podstawy prawa Unii Europejskiej, techniki organizatorskie i decyzyjne, rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne, pisma w obrocie gospodarczym.

  W trakcie studiów na omawianym przez nas kierunku studenci pozyskują wiedzę i umiejętności między innymi z obszaru zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zarządzania ich zasobami finansowymi, publicznego prawa gospodarczego i prawa cywilnego regulującego stosunki przedsiębiorcy z pracownikami i klientami, czy też zarządzania usługami publicznymi oraz sprawnego komunikowania się i wykorzystania narzędzi e-administracji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci studiów prawno-biznesowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach administracji rządowej i samorządowej, spółkach prawa handlowego, organizacjach pozarządowych, jednostkach świadczących usługi publiczne.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Studia prawno-biznesowe

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

paweł Ocena

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to zupełnie nieszablonowe podejście do tematu kształcenia. Studia na miarę XXI wieku


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: