ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL SOCIETY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Management and Artificial Intelligence in Digital Society w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada wykształcenie nowoczesnych menedżerów posiadających umiejętności biznesowe, wiedzę z zakresu nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo, wiedzę z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych, a także kompetencje programistyczne. Ponadto, studenci opanowują narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów digitalizacji, a także nabywają umiejętności niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie. Management and Artificial Intelligence in Digital Society w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie teorii dających pogłębione rozumienie trwającej permanentnie rewolucji technologicznej oraz związanych z nią przemian społecznych i biznesowych.

  Studia na kierunku Management and Artificial Intelligence in Digital Society w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, metody ilościowe, podstawy psychologii, przygotowywanie raportów i prac naukowych, podstawy finansów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, metody jakościowe, wprowadzenie do zarządzania innowacjami, badanie społeczeństwa sieciowego, prawne aspekty e-gospodarki, chmura i inne narzędzia IT dla biznesu, zaawansowane uczenie maszynowe, metody wizualizacji danych.

  A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, firmach telekomunikacyjnych, centrach badawczych, czy też administracji publicznej.

  wymagania rekrutacyje

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

student Ocena

Studia w języku angielskim to klucz do sukcesu. Ale nie liczy się tylko fakt, że zajęcia prowadzone są w języku obcym. Liczy się przede wszystkim to, że zajęcia te prowadzą doświadczeni praktycy, od których można nauczyć się najwięcej