ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, E-ADMINISTRACJA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, prawnych i zarządzania publicznego, umożliwiającej wykonywanie typowych zadań z zakresu administracji publicznej i sektora publicznego. Studenci uczą się analizowania przebiegu procesów w administracji publicznej, interpretowania zjawisk społeczno- gospodarczych, a także zasad, metod i narzędzi budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz projektowania kampanii wizerunkowo= promocyjnej jednostki administracji publicznej. Ponadto, poznają zasady projektowania i wdrażania zmian w organizacji jednostek administracyjnych, zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego, jak również prawnych uwarunkowań informatyzacji administracji publicznej.

  Studia na kierunku Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na trzy zakresy:

  • Prawno- biznesowe studia na administracji,
  • E- administracja,
  • Zarządzanie publiczne.

  Na program nauczania składają się następujące przedmioty: prawo handlowe, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym, prawo do informacji i ochrona danych osobowych, zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwiązywanie sporów publicznych, zasady ustroju politycznego państwa, przedsiębiorczość i przedsiębiorca, rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne, pisma w obrocie gospodarczym, projekt prawno- biznesowy, narzędzia informatyczne wspierania administracji, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

karolina Ocena

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. To miejsce dla ambitnych, ciekawych świata, chcących odnieść sukces na drodze zawodowej


STACJONARNE


Studia II stopnia: