ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Health Economics and Big Data Analytics w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie specjalistycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach. Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, i University of Ljubljana.

  Studia na kierunku Health Economics and Big Data Analytics w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to szeroki program, na który składają się następujące przedmioty: Introduction to Health Economics, Introduction to Health Technology Assessment, Epidemiology, Biostatistics, Healthcare Financing Models, Statistical Methods in Healthcare, Health Econometrics, Methodology of Economic Modelling in Healthcare, Contemporary Economics, Economic Modelling, Managerial Economics, Artificial Intelligence in Healthcare, Social and Health Insurance System, Advanced Statistical Methods for Real World Data Analysis.

  Realizowany na kierunku program ma na celu, przede wszystkim, przekazać wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w obszarze ochrony zdrowia w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej, regionalnej, globalnej oraz międzynarodowej, w tym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Studenci uczą się prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem modelowania predykcyjnego oraz algorytmów decyzyjnych, interpretowania przepisów prawa gospodarczego, analizowania skutków polityki zdrowotnej państwa z zastosowaniem narzędzi statystycznych, w tym danych dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci kierunku Health Economics and Big Data Analytics w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych, jak również w przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

sylwia Ocena

Wybrałam studia w Akademii Leona Koźmińskiego, aby otrzymać wiedzę nowoczesną, a także przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku


STACJONARNE


Studia II stopnia: