• PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu to szerokie spojrzenie na tę dziedzinę oraz zwrócenie uwagi na poszczególne jej gałęzie.

  Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Psychologia społeczno- wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia biznesu.

  Specjalność Psychologia społeczno- wychowawcza zakłada nabycie umiejętności w obszarze przeprowadzania diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych. Studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka.

  Specjalność Psychologia kliniczna to gruntowna wiedza z zakresu prawidłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych. Studenci uczą się rozpoznawać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka, a także nawiązywać kontakt terapeutyczny z dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą.

  Specjalność Psychologia biznesu zakłada zagłębienie się w temat organizacji i jej funkcjonowania. Studenci nabywają wiedzę na temat problemów związanych z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem istotnych decyzji. To także umiejętności niezbędne do wspierania przedsiębiorcy w kształtowaniu pozytywnej atmosfery i integracji zespołu, czy też prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu i nauk o Zdrowiu będą mogli wykorzystać w służbie zdrowia, szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i placówkach pozaszkolnych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, działach HR, działach kadr różnych organizacji.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Jednolite: