• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Dodatkowo w programie kształcenia znajdują się moduły do wyboru, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. Są to moduły z zakresów: rytmiki w edukacji dziecka, zespołów instrumentalno-wokalnych w muzyce popularnej, technologii informacyjnych w działaniach edukacyjno-artystycznych. Możliwe jest też uzyskanie uprawnień pedagogicznych pozwalających na pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Moduły te stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku edukacji i sztuki muzycznej, jak również atrakcyjną i różnorodną ofertę dla kandydatów na studia.

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany jest pod uwagę egzamin sprawdzający predyspozycje głosowe, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest egzamin z przedmiotów kierunkowych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotują Cię do do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Na program większości studiów składają się takie przedmioty podstawowe i kierunkowe jak: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji czy zespoły big band. To na pewno studia, które łączą Twoje zainteresowania z przyszłościową ścieżką kształcenia. Jazz i muzyka estradowa to kierunek przygotowujący do prowadzenia działalności estradowej, pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach oraz do kontynuacji studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brany jest pod uwage wynik egzaminu sprawdzającego predyspozycje oraz wynik egzaminu praktycznego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest wynik egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA, DYRYGENTURA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek „Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki” realizowany jest na studiach stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają do wyboru cztery specjalności: Kompozycję, Teorię muzyki, Dyrygenturę symfoniczno- operową, Dyrygenturę chóralną. Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: literatura muzyczna, kształcenie słuchu, harmonia praktyczna, literatura chóralna, instrumentacja, analiza form muzycznych. Warto zwrócić uwagę, iż proces rekrutacji nie dotyczy kierunku studiów, a konkretnej specjalności; na przykład: kandydatów na specjalność „Kompozycja” obowiązuje egzamin oceniający predyspozycje na podstawie przedstawionych prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki brany jest pod uwagę egzamin sprawdzający predyspozycje oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu z przedmiotów kierunkowych.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

guma Ocena

gdybym mógł wybrać jeszcze raz to wybrałbym inną uczelnię w innym mieście

zawiedziony student Ocena

gdybym mógł wybrać jeszcze raz to wybrałbym inną uczelnię w innym mieście