• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Dodatkowo w programie kształcenia znajdują się moduły do wyboru, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. Są to moduły z zakresów: rytmiki w edukacji dziecka, zespołów instrumentalno-wokalnych w muzyce popularnej, technologii informacyjnych w działaniach edukacyjno-artystycznych. Możliwe jest też uzyskanie uprawnień pedagogicznych pozwalających na pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Moduły te stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku edukacji i sztuki muzycznej, jak również atrakcyjną i różnorodną ofertę dla kandydatów na studia.


  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany jest pod uwagę egzamin sprawdzający predyspozycje głosowe oraz egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest egzamin z przedmiotów kierunkowych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotują Cię do do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Na program większości studiów składają się takie przedmioty podstawowe i kierunkowe jak: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji czy zespoły big band. To na pewno studia, które łączą Twoje zainteresowania z przyszłościową ścieżką kształcenia. Jazz i muzyka estradowa to kierunek przygotowujący do prowadzenia działalności estradowej, pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach oraz do kontynuacji studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brany jest pod uwage wynik egzaminu sprawdzającego predyspozycje oraz wynik egzaminu praktycznego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest wynik egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA, DYRYGENTURA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II III REKRUTACJA

  Kierunek „Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki” realizowany jest na studiach stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają do wyboru cztery specjalności: Kompozycję, Teorię muzyki, Dyrygenturę symfoniczno- operową, Dyrygenturę chóralną. Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: literatura muzyczna, kształcenie słuchu, harmonia praktyczna, literatura chóralna, instrumentacja, analiza form muzycznych. Warto zwrócić uwagę, iż proces rekrutacji nie dotyczy kierunku studiów, a konkretnej specjalności; na przykład: kandydatów na specjalność „Kompozycja” obowiązuje egzamin oceniający predyspozycje na podstawie przedstawionych prac własnych oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki brany jest pod uwagę egzamin sprawdzający predyspozycje oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu z przedmiotów kierunkowych.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

guma Ocena

gdybym mógł wybrać jeszcze raz to wybrałbym inną uczelnię w innym mieście

zawiedziony student Ocena

gdybym mógł wybrać jeszcze raz to wybrałbym inną uczelnię w innym mieście