POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Rzeszowski

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UR

Kierunki studiów: archeologia, filozofia, komunikacja międzykulturowa, historia, kulturoznawstwo, turystyka historyczna i kulturowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka rozrywkowa, filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, grafika, sztuki wizualne, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, malarstwo, nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski, instrumentalistyka, media, visual and social communication Studia: stacjonarne, niestacjonarne
Sprawdź

Uniwersytet w Białymstoku

INSTYTUT STUDIÓW KULTUROWYCH UWB

Kierunki studiów: kulturoznawstwo Studia: stacjonarne
Sprawdź

JACY JESTEŚMY


Wydział Antropologii I Kulturoznawstwa powstał w 2019 roku. Został stworzony w związku ze zmianami i restrukturyzacją: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Wykładowcy oraz naukowcy z nim związani są jednak specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, które do tej pory zdobywali w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w Instytucie Kulturoznawstwa i Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (instytuty te tworzą od 2019 roku nowy wydział).

Studenci mogą kształcić się w kierunkach: etnologia, kulturoznawstwo, media interaktywne i widowiska oraz teatrologia. Nad przebiegiem ich studiów czuwają doświadczeni praktycy, którzy stają się także ich mentorami. Pomagają im także rozwijać pasje badawcze, a działalność badawczą na Wydziale wspierają centra: HAT Research Center oraz Regionalne Obserwatorium Kultury. W ofercie znajduje się także propozycja studiów podyplomowych.

Po studiach na tym wydziale absolwenci znajdują pracę w zawodach kierunkowych, w ośrodkach kultury teatrach, muzeach. Na rynku pracy są jednak doceniani także jako specjaliści w sektorze biznesowym.

Siedziba Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM nie jest samodzielnym budynkiem. Poszczególne instytuty wchodzące w jego skład mają siedziby w budynkach:

Collegium Historicum na Morasku, Collegium Maius oraz w budynku na Kampusie Ogrody.

Chcesz lepiej poznać wydział? Odwiedź stronę: waik.amu.edu.pl

 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)