POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH UAM

Kierunki studiów: master of digital entrepreneurship, prawo, filologia germańska, kulturoznawstwo, studia o polsce Studia: stacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA I STOPNIA

Kierunki studiów: administracja, ekonomia, filozofia, socjologia, prawo w biznesie, geografia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, historia, humanistyka drugiej generacji, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, wojskoznawstwo, germanistyka, filologia rosyjska, edytorstwo, filologia angielska, przewodnictwo i pilotaż turystyczny, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska, rewitalizacja dróg wodnych, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie kryzysowe w środowisku, bezpieczeństwo i higiena pracy, fizyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, matematyka, mechatronika, inżynieria techniczno-informatyczna, kryminologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, logopedia, pedagogika, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna , pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

JACY JESTEŚMY


Wydział Antropologii I Kulturoznawstwa powstał w 2019 roku. Został stworzony w związku ze zmianami i restrukturyzacją: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Wykładowcy oraz naukowcy z nim związani są jednak specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, które do tej pory zdobywali w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w Instytucie Kulturoznawstwa i Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (instytuty te tworzą od 2019 roku nowy wydział).

Studenci mogą kształcić się w kierunkach: etnologia, kulturoznawstwo, media interaktywne i widowiska oraz teatrologia. Nad przebiegiem ich studiów czuwają doświadczeni praktycy, którzy stają się także ich mentorami. Pomagają im także rozwijać pasje badawcze, a działalność badawczą na Wydziale wspierają centra: HAT Research Center oraz Regionalne Obserwatorium Kultury. W ofercie znajduje się także propozycja studiów podyplomowych.

Po studiach na tym wydziale absolwenci znajdują pracę w zawodach kierunkowych, w ośrodkach kultury teatrach, muzeach. Na rynku pracy są jednak doceniani także jako specjaliści w sektorze biznesowym.

Siedziba Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM nie jest samodzielnym budynkiem. Poszczególne instytuty wchodzące w jego skład mają siedziby w budynkach:

Collegium Historicum na Morasku, Collegium Maius oraz w budynku na Kampusie Ogrody.

Chcesz lepiej poznać wydział? Odwiedź stronę: waik.amu.edu.pl

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)