ul. Balicka 116B,

30-149 Kraków

tel. (012) 662-46-10

fax. (012) 662-46-12

e-mail: wipie@ur.krakow.pl

https://wipie.urk.edu.pl/

ul. Balicka 116B,

30-149 Kraków

tel. (012) 662-46-10

fax. (012) 662-46-12

e-mail: wipie@ur.krakow.pl

https://wipie.urk.edu.pl/

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku OZEiGO. Potrafi podołać zadaniom eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma szczegółową wiedzę z zakresu OZEiGO obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie.
  Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dostosowaną do kierunku OZEiGO, w tym na temat funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Zna podstawowe metody, techniki, technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, kierunku OZEiGO.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy energetyczne w budynkach

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy energetyczne w budynkach

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii jest postiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Graduates of Renewable Energy Sources and Waste Management course have profound knowledge of the technical tasks of engineering and environmental management in the area of RES & WM. They have theoretically founded thorough knowledge of RES & WM, including engineering design of equipment, installations and structures designed to generate energy from renewable sources, and of waste management issues.

  They also have advanced knowledge of economics and law necessary to understand non-technical conditions of engineering work adequate to RES & WM, including extensive knowledge of the function and development of rural areas. They have knowledge about the operation and reliability of machines and equipment designed for RES & WM and the rules of creating and developing business based on the knowledge of RES & WM issues.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technika rolnicza i leśna
  Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna posiada szeroką wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w biosferze. Zna właściwości biologiczno-chemiczne materiałów konstrukcyjnych i surowców pochodzenia rolniczego oraz posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów występujących w technice i procesach technologicznych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności.
  Ma wiedzę z zakresu podstawowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, zagadnień związane z budową maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych w przetwórstwie żywności.
  Jest kompetentny w zakresie diagnostyki, użytkowania maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności, zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń technicznych i procesów, także z wykorzystanie technik informacyjnych. Określa znaczenie środowiska i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności w produkcji rolniczej i leśnej, identyfikuje czynniki wpływające na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ma elementarną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz technikach kosztorysowania i normowania robót.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika
  • Inżynieria rolnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika
  • Inżynieria rolnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu infrastruktury transportowej i logistycznej do projektowania systemów logistycznych oraz przestrzeni magazynowych, z wykorzystaniem m.in. technik komputerowych.

  Rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem, a także procesami transportowo-logistycznymi. Korzysta z metod i systemów informatycznych, wspomagających procesy decyzyjne w transporcie i logistyce, w szczególności dotyczące produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Dysponuje specjalistyczną wiedzą technologiczno-menedżerską z zakresu budowy, eksploatacji i organizacji środków transportu, zintegrowanych systemów transportowych, magazynowych oraz inżynierii ruchu.
  Zdobyta wiedza oparta jest na współczesnym dorobku z zakresu ekonomiki transportu i logistyki oraz dyscyplin pokrewnych, w tym inżynierii produkcji, przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Absolwent wie, jak wykorzystać wiedzę z zakresu transportu i logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, biologia, chemia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szeroką wiedzę na temat standardowych metod i narzędzi wspomaganych przy podejmowaniu decyzji. Ma niezbędną wiedzę do wyjaśniania zjawisk chemicznych zachodzących w procesach produkcyjnych i konwersji energii oraz na temat struktury i właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jak również ich wpływu na przebieg procesów technologicznych.
  Posiada szczegółową wiedzę w zakresu technologii produkcji i związanych z nimi procesów. Cechuje się wiedzą dotyczącą cyklu życia, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów. Ma podstawową wiedzę w odniesieniu do zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych.
  Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, które uwzględnia w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Jest kompetentny w zakresie projektowania, sterowania i zarządzania prostymi procesami produkcyjnymi. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Mateusz Ocena

Studiowałem. Dziś jestem na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie komunalnej.

Kasia Ocena

Bardzo polecam, profesjonalne podejście do studentów

Kamil Ocena

Jeden z lepszych Wydziałów ;)