• AUDYTING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest odpowiednie przygotowanie kadr do opracowywania certyfikatów energetycznych takich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zakres studiów obejmuje m. in. zagadnienia związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków na etapie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zastosowaniem w budownictwie odnawialnych źródeł energii wraz z innymi czystymi technologiami energetycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i efektywności technicznej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Opracowanie, wdrażanie i realizacja zadań wynikających z ustaw Prawo energetyczne oraz o Efektywności energetycznej, w tym również koordynowanie programów energetycznych i środowiskowych, wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonych kadr do tworzenia lokalnych strategii energetycznych, opracowywania planów energetycznych, zarządzania i nadzoru w zakresie realizacji tych zadań.

  Zakres studiów obejmuje m. in. zagadnienia związane z systemami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz ich wpływem na środowisko, prognozowaniem potrzeb energetycznych, zarządzaniem lokalną gospodarką energetyczną. Efektem końcowym studiów będzie wykorzystanie nabytych umiejętności do sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia wybranej gminy wiejskiej w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY JAKOŚCI BIOPALIW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Systemy jakości biopaliw” mają charakter teoretyczno-praktyczny i przeznaczone są dla osób zainteresowanych sposobami oceny jakości biopaliw jak również surowców do ich produkcji. Tematyka studiów pozwoli zapoznać się słuchaczowi ze standardami jakości biopaliw będącymi jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających tworzący się rynek biopaliw. Nowo wdrażane systemy jakości, stając się swoistą platformą porozumienia pomiędzy producentem a odbiorca, pozwalają na usprawnienie obrotu biopaliwami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Technologie energetycznego wykorzystania roślin” mają charakter teoretyczno-praktyczny i są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem roślin na cele energetyczne. Studia pozwolą zapoznać się słuchaczowi z tematyką dotyczącą rodzajów i źródeł biomasy wykorzystanej do produkcji biopaliw.

  Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat gatunków roślin energetycznych dotyczącą uprawy, sposobów ich wykorzystania oraz zagrożeń płynących z tego typu działalności (gatunki obce, monokultury itp.) W ramach prowadzonych zajęć przedstawiona zostanie polityka unijna dotycząca stosowania biomasy w energetyce zarówno zawodowej jak i indywidualnej. Planowane zajęcia z przedsiębiorczości dadzą słuchaczom podstawy pozwalające na zakładanie działalności związanej z produkcją biomasy dla energetyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (3)

Mateusz Ocena odpowiedz

Studiowałem. Dziś jestem na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie komunalnej.

Kasia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, profesjonalne podejście do studentów

Kamil Ocena odpowiedz

Jeden z lepszych Wydziałów ;)