• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz  nauk technicznych  i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa.

  Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

  Absolwent posiada kwalifikacje z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami  niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową.

  Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Na II stopniu studiów magisterskich stacjonarnych, możliwość studiowania w j. angielskim.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów dietetyka
  Absolwenci kierunku Dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej.
  Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych.
  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup ludności, ocenie sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  Studia prowadzone przez Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Dietetyka otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" oraz ceretyfikat nadzywczajny - "Lider jakości kształcenia".

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów browarnictwo i słodownictwo

  Studia na kierunku browarnictwo i słodownictwo to studia inżynierskie o profilu praktycznym, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera

  Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

  Czy kierunek taki jak browarnictwo i słodownictwo został stworzony dla miłośników piwa? Poniekąd tak, największą satysfakcję z nauki czerpać będą jednak osoby o umysłach ścisłych! Program kształcenia obfituje w przedmioty takie jak chemia, biochemia czy nawet ekologia! Te zagadnienia stanowią podstawę do poznania wszystkich tajników produkcji piwa!

  Studenci dowiedzą się, jak wyglądają etapy jego wytwarzania, a także nauczą się korzystania z nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w browarnictwie. Po zakończeniu nauki każdy absolwent będzie mógł swoją karierę związać z przemysłem piwowarskim.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej, jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą, a także zna zagadnienia formalnoprawne w tym segmencie działalności gospodarczej.

  Absolwent ma ponadto wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów II stopnia

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku browarnictwo i słodownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOOD ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów food engineering

   

  Form of study: Full time Study

  Study level: Graduate study master program

  Number of semesters: 3

  professional title: Master of Science

  Graduates in Food Engineering are equipped with knowledge and skills in the field of food engineering as well as food technology and nutrition and is prepared to work on engineering and managerial positions in food industry. She/he knows the principles of market operation and understands the basics of marketing products and services related to planning and food production management, as well as knows the formal and legal issues functioning in this segment of economic activity.

  Has habits of lifelong learning and knows how to use a specialist language in the field of study. The graduate is prepared to undertake research challenges. A graduate of Food Engineering is prepared to work in all types of food industry production plants, including those dealing with the preparation of functional additives for food or industry units dealing with the design and construction of equipment for food industry plants. The graduate also has the necessary basics in the field of law and economy needed to set up his own business. The graduate can apply for the Ph.D program.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Graduates in Food Technology and Human Nutrition are equipped with knowledge and skills in technical, technological, nutritional, and economic science. They are educated to be specialists experienced in food processing, food preservation, and storage as well as in food quality control. The graduates can therefore occupy engineering positions in enterprises, companies, or institutions engaged in the processing, control, or distribution of food as well as be employed as specialists in human nutrition.

  Graduates are skilled to organize production, including machinery and equipment selection, and perform economic analyses. They know the principles of the food market and product marketing as well as services which relate to the food technology and human nutrition.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (7)

Weronika Ocena odpowiedz

Zastanawiałam się nad tą uczelnią, ale mieszkam i pracuję pod Krakowem, więc wieczne dojazdy na stacjonarne zajęcia byłyby dla mnie sporym utrudnieniem. Ostatenicze wybrałam technologie żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli na WSKZ, bo wszystkie zjazdy są w formie zdalnej i już niedługo będę miała uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu w mojej szkole :)

Dietetyczka Ocena odpowiedz

Studiowałam na WTZ dietetyke. Dziedzina zawierająca wiedzę z zakresu medycyny jak i chemii, technologii produkcji żywności co jest podstawą aby wiedzieć jak żywność w rzeczywistości od postaw jest tworzona i jakim procesom podlega. Mimo dużej ilości godzin na temat produkcji, składów żywności itp. Spory zakres to zajęcia odbywające się w szpitalu z którym uczelnia współpracuje gdzie wykłady prowadzili lekarze ze szpitala Jana Pawła II oraz szpitala uniwersyteckiego im. Kopernika. Zdobyty tytuł na kierunku dietetyka - lider kształcenia mówi sam za sobie. Dużo praktycznej wiedzy na tym wydziale na pewno dowiecie się dokładnie co to jest żywność jakie ma znaczenie i zastosowanie.

Emsi Ocena odpowiedz

Uczelnia na wysokim poziomie. WTŻ to wydział górujący na Rolniczym. Jeśli masz jakąś wiedzę w dziedzinach chemii to zapraszamy. Wspaniała atmosfera, a władze wydziału niezastąpione !!! :)

MONA Ocena odpowiedz

DB

zn Ocena odpowiedz

Zgadzam się z Karo. I jeszcze dopowiem od siebie, że na wydziale jest naprawdę fajna kadra. Cud, miód i orzeszki. : )

Karo Ocena odpowiedz

Technologia Żywności to fajny kierunek i nie tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Dużo techniki i chemii :)

fred Ocena odpowiedz

może być, nic więcej w temacie