• WETERYNARIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: lekarz weterynarii
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów Weterynaria
  Stacjonarne, jednolite studia magisterskie w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR na kierunku  weterynaria trwają 11 semestrów. Studia są prowadzone w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przez wspólną międzyuczelnianą jednostkę: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.
  Absolwenci otrzymają dyplom firmowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy. Językiem wykładowym jest język polski. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości (informacje na temat wymogów formalnych jakie musi spełnić kandydat na studia znajdują się na stronie)

  Wysokie kwalifikacje wykładowców, pracowników naukowych UJ, UJ CM i UR tworzących trzon UCMW oraz pozyskanych wybitnych specjalistów z kraju gwarantują wysoki poziom kształcenia – otwierający przed absolwentami studiów weterynaryjnych możliwość znalezienia pracy zgodnej z ich zainteresowaniami.

  Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymają dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwoli na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej.

  Absolwenci studiów weterynaryjnych mogą też pracować w państwowych bądź prywatnych laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych oraz kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

  Lekarze weterynarii są również zatrudniani w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: