Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: II REKRUTACJA

  Czy Pedagogika zajmuje się tylko wychowywaniem i edukacją dzieci? Nie. To znacznie szersza dyscyplina, która obejmuje także zagadnienia resocjalizacji, funkcjonowania na rynku pracy, animacji kultury, czy promocji zdrowia. Studia na kierunku Pedagogika prowadzi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Kierunek Pedagogika w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego łączy w sobie nauki społeczne i humanistyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny i kładą nacisk także na rozwój umiejętności, dzięki którym możliwe jest odnalezienie się w warunkach gwałtownych przemian społeczno- kulturowych.

  W programie studiów na kierunku Pedagogika odnajdziemy między innymi takie przedmioty jak: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne, prawne i organizacyjne podstawy wychowania, psychologia wychowawcza, psychologia pracy umysłowej i twórczości, komunikacja interpersonalna, pedagogika kultury.

  Jak może wyglądać droga zawodowa absolwenta? Osoby, które ukończyły Pedagogikę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogły podjąć pracę pedagoga, doradcy do spraw wychowawczych, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, pedagoga pracy, pedagoga resocjalizacyjnego. Wiedza z obszaru prawno- organizacyjnego pozwala także na podjęcie własnej działalności, polegającej na tworzeniu samodzielnych firm o charakterze usługowym oraz zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą marii montessor
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą marii montessor
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: