POLECANE DLA CIEBIE

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn Studia: niestacjonarne, stacjonarne
SPRAWDŹ >

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII - ODDZIAŁ W PŁOCKU

Kierunki studiów: budownictwo, inżynieria środowiska , mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Stypendia

Wszyscy studenci naszej uczelni mogą otrzymać pomoc finansową w postaci:

1. stypendium socjalnego, w tym: stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów: • za wyniki w nauce, • za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, • za osiągnięcia artystyczne i naukowe, • za udział w olimpiadach (I rok) - dla finalistów i laureatów,

4. zapomogi. Stypendium za wyniki w nauce student może otrzymać po pierwszym roku studiów (studenci II stopnia od pierwszego roku), gdy średnia jego ocen z dwóch ostatnich semestrów przekracza ustaloną na dany rok akademicki granicę (wysokość stypendium rośnie wraz ze wzrostem średniej). Od 2014/15 stypendia dla najlepszych spośród przyjętych na 1 rok studiów. O stypendium socjalne student może ubiegać się od pierwszego semestru studiów, w przypadku, gdy miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od określonej kwoty (w roku akademickim 2015/16 na Politechnice Warszawskiej wynosiła 950,00 zł netto). Na podobnych zasadach student może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim. Oprócz stypendiów student może uzyskać zapomogę raz w semestrze wypłacaną w trudnych sytuacjach życiowych. Więcej informacji:

http://www.wip.pw.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne/stypendia oraz w zakładce Pomoc materialna na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (2)

michał Ocena odpowiedz

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

robert Ocena odpowiedz

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową