ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel.  (22) 849-97-95

fax.  (22) 849-94-34

e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.pl

Stypendia

Wszyscy studenci naszej uczelni mogą otrzymać pomoc finansową w postaci:

1. stypendium socjalnego, w tym: stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów: • za wyniki w nauce, • za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, • za osiągnięcia artystyczne i naukowe, • za udział w olimpiadach (I rok) - dla finalistów i laureatów,

4. zapomogi. Stypendium za wyniki w nauce student może otrzymać po pierwszym roku studiów (studenci II stopnia od pierwszego roku), gdy średnia jego ocen z dwóch ostatnich semestrów przekracza ustaloną na dany rok akademicki granicę (wysokość stypendium rośnie wraz ze wzrostem średniej). Od 2014/15 stypendia dla najlepszych spośród przyjętych na 1 rok studiów. O stypendium socjalne student może ubiegać się od pierwszego semestru studiów, w przypadku, gdy miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od określonej kwoty (w roku akademickim 2015/16 na Politechnice Warszawskiej wynosiła 950,00 zł netto). Na podobnych zasadach student może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim. Oprócz stypendiów student może uzyskać zapomogę raz w semestrze wypłacaną w trudnych sytuacjach życiowych. Więcej informacji:

http://www.wip.pw.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne/stypendia oraz w zakładce Pomoc materialna na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/

Opinie (2)

michał Ocena

Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie

robert Ocena

Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową