Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

http://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny-z-oddzialem-medycyny-laboratoryjnej-2

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

http://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny-z-oddzialem-medycyny-laboratoryjnej-2

 • ANALITYKA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku: Analityka medyczna trwają 3 semestry i obejmują łącznie 1145 godzin (I semestr – 390 godzin, II semestr – 435 godzin i III semestr 320). W trakcie trzech semestrów zrealizowanych zostanie 340 godzin wykładów, 200 godzin seminariów i 515 godzin ćwiczeń, prowadzonych w ramach bezpośrednich spotkań. Ponadto, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia, część zajęć - 90 godzin wykładów i 10 godzin seminariów, realizowanych będzie w ramach technik i metod kształcenia na odległość. 

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku: Biotechnologia medyczna trwają 2 semestry i obejmują łącznie 230 godzin (I semestr – 125 godzin i II semestr – 105 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 115 godzin wykładów, 45 godzin seminariów i 70 godziny ćwiczeń. Słuchacze studiów zobligowani są do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów. Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego. Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydanie świadectwa ukończenia kształcenia podyplomowego.

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA PRZEMYSŁOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku: Farmacja przemysłowa trwają 2 semestry i obejmują łącznie 205 godzin (I semestr – 100 godzin i II semestr – 105 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 148 godzin wykładów i 57 godzin ćwiczeń. łuchacze studiów zobligowani są do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów. Studia kończą się zdaniem egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe. Potwierdzeniem ukończenia studiów jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej jest uzyskanie określonych efektów kształcenia, wynikających z programu kształcenia i 61 punktów ECTS. 

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku: Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej trwają 2 semestry i obejmują 295 godzin (I semestr – 155 godzin, II semestr – 140). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 110 godzin wykładów, 10 godzin seminariów i 110 godzin ćwiczeń w ramach bezpośrednich kontaktów z nauczycielem akademickim oraz 65 godzin wykładów w ramach technik i metod kształcenia na odległość (E-learning).

  Dowiedz się więcej

 • KOSMETOLOGIA Z ELEMENTAMI PODOLOGII REKRUTACJA

  Słuchacze studiów zobligowani będą do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów. Studia kończą się zdaniem egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe. Potwierdzeniem ukończenia studiów w zakresie kosmetologii z elementami podologii jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii z elementami podologii jest uzyskanie określonych efektów kształcenia, wynikających z programu kształcenia i 63 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING FARMACEUTYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie marketingu farmaceutycznego pozyskają niezbędną wiedzę z zakresu zasad i przesłanek stosowania marketingu w działalności firm farmaceutycznych i aptek, sprzedaży usług farmaceutycznych, stosownych regulacji prawnych polskich i unijnych, zarządzania przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi z wykorzystaniem elementów psychologii, a także podstaw logistyki, farmakoekonomiki i farmakologii klinicznej. Nabędą umiejętności identyfikowania zachowań konsumentów na rynku farmaceutycznym, przeprowadzanie efektywnej segmentacji rynku, planowania marketingowego i kreowania strategii marketingowych w firmach farmaceutycznych i aptekach, budowania kompozycji instrumentów marketingowych w biznesie farmaceutycznym, kontroli marketingowej oraz skutecznego kształtowania struktury marketingowej w firmach farmaceutycznych i aptekach z zachowaniem norm prawnych i standardów etycznych. Będą w stanie skutecznie poszukiwać informacji niezbędnych w rozwiązywania problemów z zakresu działalności marketingowej, zarządzania i logistyki, oraz identyfikować, analizować, formułować i rekomendować konkretne rozwiązania. Będą potrafili pracować i współdziałać w zespołach w różnych rolach, a szczególnie zarządzać nimi w celu skutecznej realizacji celów marketingowych i sprzedażowych.

  Dowiedz się więcej

   

 • MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Monitorowanie badań klinicznych absolwenci zyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie monitoringu badań klinicznych, co umożliwi udział w tego typu badaniach, a także innych badaniach naukowych z zakresu medycyny i farmacji.

  Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do:

  • zaprojektowania (w tym określenia liczebności próby badanej) i monitorowania badania klinicznego, z uwzględnieniem aspektów etycznych, społecznych i prawnych tych badań,
  • prowadzenia prac badawczych w zakresie przygotowania materiału biologicznego do dalszych badań,
  • zarządzania ryzykiem w prowadzonych projektach medycznych,
  • oceny bezpieczeństwa farmakoterapii i monitorowania wystąpienia działań niepożądanych,
  • oceny badań zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach,
  • oceny jakości w badaniach klinicznych,
  • dokumentowania realizacji badania klinicznego,
  • twórczego wykorzystania własnych umiejętności zawodowych.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE I FARMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent jednolitych studiów podyplomowych zdobędzie kwalifikacje umożliwiające:

  • świadome stosowanie metod statystycznej analizy danych eksperymentalnych  w naukach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych w połączeniu z techniką ich komputerowego opracowania przy pomocy profesjonalnych programów statystycznych np. STATISTICA PL,
  • rozwinięcie podstawowej wiedzy statystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem celów statystycznej analizy danych,
  • rozwinięcie wiedzy na temat zasad, reguł i ograniczeń statystycznego wnioskowania w kontekście określonych cech danych (często unikatowych i zgromadzonych z niesłychanym trudem i wielkimi nakładami finansowymi) – chodzi o to aby rezultatów takich badań nie zniweczyć poprzez prymitywne i nieprofesjonalne opracowanie statystyczne i niewłaściwą interpretację wyników testowania hipotez statystycznych,
  • określanie stanów i procesów biologicznych pojęciami matematycznymi/statystycznymi,
  • wykorzystanie zaawansowanych technik edycji tekstu i tworzenie prezentacji multimedialnych,
  • obsługę arkuszy kalkulacyjnych (np. EXCEL) i tworzenie stron internetowych,
  • stosowanie   technik audiowizualnych w medycynie,
  • eksplorację danych medycznych oraz akwizycję i przetwarzanie obrazów biomedycznych,
  • komputerowe wspomagania diagnostyki medycznej,
  • korzystanie z medycznych baz danych i systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

123df Ocena

dno i wodorosty...

anonim Ocena

zmarnowane lata poświęcone na tą uczelnie , wszystko od początku do końca nie tak jak powinno być

studentkapierwszegoroku Ocena

Poprawka od "studentkapierwszegoroku" - daję 2 gwiazdki a nie 5 XD

Studentkapierwszegoroku Ocena

Uczelnia dla osób o stalowych nerwach i chętnych poświęcić większość swojego cennego czasu na naukę. Niestety dużo nauki, mnóstwo kolokwiów. Prawie jak na lekarskim.

Studentka Ocena

Jeżeli ktoś planuje studiować kosmetologię, to na pewno nie polecę tej uczelni - zmarnowane 3 lata życia :(

Anonim Ocena

Polecam

Studentka Ocena

Jeżeli chcecie sobie zmarniwać najlepsze lata życia, zapraszamy