• AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: II

 • BIOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody
  • Biologia żywności i żywienia
  • Nanobiologia
  • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska
 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia roślin
  • Biotechnologia środowiska
 • BIOTECHNOLOGY Stopień: II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Plant biotechnology
  • Environmental biotechnology
 • GEOGRAFIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geographic information systems
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Klimatologia
  • Hydrologia i gospodarka wodna
  • Geograficzne systemy informacyjne gis, teledetekcja, zastosowania geodezji
  • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
  • Eksploracja obszarów polarnych i górskich
  • Nauczycielska
  • Monitoring zmian krajobrazu
 • GEOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia
  • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
  • Ochrona litosfery i zasobów złóż
  • Paleontologia i stratygrafia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia
  • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
  • Ochrona litosfery i zasobów złóż
  • Paleontologia i stratygrafia
 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia środowiska
  • Geologia poszukiwawcza
  • Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
  • Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH Stopień: I

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska
 • TURYSTYKA Stopień: II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Dziedzictwo kulturowe

Opinie (4)

agnieszka Ocena

Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy

Kinga Ocena

Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.

aneta Ocena

Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otacza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

percottus Ocena

bardzo fajny wydział. Dużo laboratoriów, pomocni i zaangażowani wykładowcy.